ORDIN nr.340 din 20 martie 2000
al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări și servicii care se prestează de către autoritățile pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.340 din 20 martie 2000
Emitent: Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 144/6 apr. 2000
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.444/2003 al ministrului apelor și protecției mediului pentru modificarea secțiunii a III-a din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 340/2000 (abrogat prin O. nr.1.108/2007)

modifică secțiunea a III-a din anexa nr. 1
  O. nr.584/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind modificarea și completarea secțiunii a III-a din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări și servicii care se prestează de către autoritățile pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.1.108/2007)
Abrogat: O. nr.1.108/2007 al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora


Sâmbătă, 25 martie 2023, 16:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.