LEGE nr.32 din 3 aprilie 2000
privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.32 din 3 aprilie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 382/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Observatii:Titlu nou, de la 1 ian. 2016: „Lege privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări”
Publicare: M.Of. nr. 148/10 apr. 2000 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.47/1991 privind constituirea, organizarea și functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor
  H.G. nr.574/1991 privind atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare și reasigurare
  H.G. nr.789/1993 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.574/1991 privind atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare și reasigurare, precum și a Hotararii Guvernului nr.788/1992 privind organizarea și functionarea Ministerului Finantelor
  O.G. nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania
  L. nr.48/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
Modifică: L. nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.54/2016, L. nr.132/2017)
atribuțiile Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare din cadrul Ministerului Finanțelor, competențele legale ale Ministerului Finanțelor precum și ale Guvernului României, prevăzute la art. 5, 7, 53, 60, 65, 67, se preiau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și abrogă O.G. nr. 27/1997
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.87/2000 pentru promulgarea Legii privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
Modificată: O.U.G. nr.116/2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii (abrogata prin L. nr.236/2018)
modifică art. 45 alin. (3) și (4)
  O.U.G. nr.51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
modifică art. 44 alin. (1), (3), (4) și (7)
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă la 1 ian 2002 prevederile de la art. 43 alin. (1) lit. a referitoare la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice, precum și cele ale art. 43 alin. (1) lit. b
  Listă/2002 LISTA societăților de asigurare și a societăților de brokeraj în asigurări, autorizate să funcționeze de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art. 43 alin. (2) referitoare la impozitul pe profit
  L. nr.493/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art. 43 alin. 1 lit. a și b referitoare la scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice, precum și cele ale art. 43 alin. 2
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.76/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
modifică art.2 pct.6, 10 si 13, art.4 alin.(4), (19), (25), art.5 lit.e si j, art.8 alin.(2) lit.f. art.12 alin.(4) lit. d, f si g, art.16 alin.(4), art.20 alin.(3) lit.c, art.21 alin.(1) lit.a, alin.(6), art.25 alin.(3), art.39 alin.(2) lit.c; introduce alin.(181), alin.(241) la art.4, lit.k-n la art.5, lit.d la art.6 alin.(2), art.131, alin.(41) la art.21, art.241, art.242
dispune republicarea
  L. nr.403/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
modifică art. 2 pct. 5, 10, 11 si 17, art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (9), art. 4 alin. (17) lit. c), art. 4 alin. (25), art. 5, art. 8 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit.f), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (5), art. 14, art. 16 alin. (1) lit.b), art. 16 alin. (5), art. 16 alin. (6), art. 18, art. 21 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (3), art. 22, art. 241, art. 25 alin. (3), art. 27 alin. (1), art. 27 alin. (2) lit.a), art. 29, titlul cap. VII, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36 alin. (3) si (5), art. 37, art. 38, art. 39 alin. (2), art. 39 alin. (3) lit.c)-e), art. 39 alin. (8)-(11), art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit.d); introduce lit.A dupa partea introductiva a art.2, pct. 20- 24 si lit. B si C dupa pct. 19 al art. 2, alin. (3) la art. 3, alin. (91) la art. 4, alin. (251)-(256) la art. 4, lit.l) la alin. (2) al art. 8, lit.a1) la alin. (1) al art. 10, alin. (6)- (9) la art. 13, cap. III1-III3, cu art. 151-1521, dupa art. 15, lit.c) la alin. (1) al art. 16, alin. (51) la art. 16, alin. (61) la art. 16, lit. d)-g) la alin. (3) al art. 20, art. 201, alin. (4) la art. 23, alin. (4) la art. 25, lit.d) la art. 26, cap. VII1, cu art. 361- 366, dupa art. 36, art. 411, art. 421, alin. (3) si (4) la art. 43, art. 471-474, anexele 1-3; abrogă art.2 pct. 2 si 6, art. 131
dispune republicarea
  L. nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (abrogata prin L. nr.17/2024)
abrogă, la 12 ian. 2005, cap. VI cu art.29 - 32
  O.U.G. nr.61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata prin O.U.G. nr.54/2016)
abrogă art.37 alin.(2) si (3)
  L. nr.283/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata prin O.U.G. nr.54/2016)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 61/2005
  Decizie nr.4.527/2005 privind actualizarea taxei de autorizare a societăților de asigurare și/sau reasigurare (abrogat prin Decizie nr.352/2012)
- actualizează taxa prevăzută la art. 13 alin. (1)
  O.U.G. nr.201/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
- modifică titlul, art.2 pct.11, pct.30, pct.55, pct.56, și pct.57 lit.a), art.4 alin.(5), alin.(17) lit.a), alin.(21), alin.(25), alin. (251) și alin.(26), art.5 lit.a), b), d), e), g), h), j), n) și p), art.6 alin.(2) lit.d), art.8 alin.(2) partea introductivă și lit.c),e),f), g),i) și k), art.9 alin.(2), art.11 alin.(1) lit.b) și c), art.12 alin.(4) partea introductivă și lit.a), alin.(5), alin.(7), art.12 alin.(12) lit.b) pct.2, art.13 alin.(6) și alin.(9), art.15_10, art.1511alin.(5), art.1513alin.(2), art.16 alin.(1) lit.a) și alin.(6), art.18 alin.(1) și (2), art.20 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.b), lit.c), d),e), f) și g), art.201, art.25 alin.(4), titlul cap.V, art.26, art.33 alin.(1), alin.(3), alin.(5) și alin.(6), art.34 alin.(3) lit.b) și alin. (4), art.35 alin.(1),(2) și (3), alin.(5) lit.a) și c), alin.(6) partea introductivă și lit.a), alin.(7) partea introductivă, alin.(9), alin.(11) și alin.(14), art.365, art.38 alin.(2), titlul cap.VIII, art.39 alin.(2) lit.a),b),c), d), g), i), j), k), m),n) și o), art.39 alin.(3) lit.c) și e) și alin.(8), art.411, art.44 alin.(2), titlul anexei nr.2, anexa nr.3; introduce pct.111, pct.112, pct.471, pct.541, pct.571, pct.572, pct.581, pct.582, pct.64 la art.2, alin. (21) la art.3, lit.h1), lit.h2) și h3) la art.5, lit.h1), h2) și lit.k1) la art.8 alin.(2), alin.(4) la art.8, alin. (3) la art.10, lit.d) și e) la art.11, alin.(1) , alin.(41) - (46) și alin.(71) la art.12 , lit.e) la art.12 alin.(12), alin.(16), (17), (18) și (19) la art.12, art.121, art.122, alin.(31) și alin.(10) la art.13 , lit.c1) - c5), lit. f1), lit. f2),lit. h) și i) la art.20 alin.(3), alin.(31) la art.25, art.261- 267, cap.V1 după art. 267, cap.VI după art. 28, art.281, alin.(41) și alin.(7)-(14) la art.33, alin.(41), (42), (43), (10), (11) și (12) la art.34, alin.(41) și (42) la art.35 , lit.c1), h) și i) la art.35 alin.(5), lit.c), d), e) și f), la art.35 alin.(7), alin.(91) la art.35, alin.(111) -(116) la art.35, (131) la art.35, alin. (15), (16), (17) și (18) la art.35, art.351, art.352, alin.(31) la art.36, art.367, art.381, lit.m1) - m4) la art.39 alin.(2), lit.c1) la art.39 alin.(3), alin. (81) - (83) și alin.(12) la art.39, alin.(3) la art.421, alin.(21) la art.43; abrogă la art.12 alin.(4) lit.i) și alin.(10), art.16 alin.(1) lit.c), art.24, art.39 alin.(1), art.47 pct.2 lit.g).
dispune republicarea
  L. nr.113/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 201/2005 și modifică art. 2 pct. 5, pct. 11, pct. 30, pct. 47, pct. 471, pct. 55 și pct. 56, art. 4 alin. (2), alin. (5)-(9) și alin. (20)-(23), art. 5 lit. d), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2) lit. f), lit. h2) și lit. k), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (1) lit. c) și alin. (2), art. 13 alin. (7) și alin. (9), art. 1510alin. (2), art. 25 alin. (2), (3), (31) și (4), titlul cap. V, art. 35 alin. (2), art. 381alin. (1), (3), (6), (9) și (11)-(14), art. 39 alin. (2) lit. b), c), e), m3) și m4), art. 39 alin. (3) lit. c), c1) și e), art. 421alin. (3), anexa nr. 3; introduce pct. 481 și 65 la art. 2, lit. a1), b1) și l1) la art. 5, lit. f) la art. 12 alin. (12), alin. (10) și (11) la art. 13, art. 251, lit. m5) la art. 39 alin. (2)
  O.U.G. nr.87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
- modifică art.2 lit.C pct. 582 și 64; introduce alin. (20), (21) și (22) la art.12, alin. (19) și (20) la art. 35; completează anexa nr. 3
dispune republicarea
  O.U.G. nr.117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
- modifică art. 35 alin. (19)
dispune republicarea
  L. nr.162/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
- modifică art. 2 lit. A pct. 17, art. 2 lit. B partea introductivă și pct. 25, 30, 35, 39 și 50, art. 2 lit. C pct. 55 și 56, art. 5 lit. b), art. 5 lit. b1), art. 5 lit. r), art. 8 alin. (2) lit. f) și h2), titlul cap. III, art. 12 alin. (43), art. 12 partea introductivă a alin. (44), art. 12 alin. (46), art. 121 alin. (7), (9) și (10), art. 13 alin. (2) și (9), titlul cap. IV, art. 18 alin. (1), art. 23 alin. (1) și (4), art. 28 alin. (1), art. 33 alin. (10) și (12), art. 36 alin. (2), art. 381 alin. (11) și (13), art. 39 alin. (2) lit. c), i), j), k) și n), art. 39 alin. (3) lit. c), art. 39 alin. (3) lit. e), art. 43 alin. (3); introduce pct. 573 la art. 2 lit. C, alin. (4) la art. 3, lit. h4) la art. 5, lit. b1) la art. 10 alin. (1), art. 131, alin. (41) la art. 16, art. 211, art. 268, art. 282, lit. u) la art. 39 alin. (2), lit. c2) și c3) la art. 39 alin. (3); abrogă art. 2 lit. A pct. 23, art. 39 alin. (11); înlocuiește termenul "autovehicul" cu termenul "vehicul"
  L. nr.289/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (2), (8) și (16) lit. b), d) și f), art. 7 alin. (1), art. 42 alin. (1) și (2); introduce lit. g) la art. 4 alin. (16), alin. (182) la art. 4, alin. (5) la art. 8
dispune republicarea
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 39 alin. (8)
dispune republicarea
  L. nr.272/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
- modifică art. 2 lit. B pct. 52, art. 5 lit. i) pct. 1 - 3
  L. nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților
- abrogă art. 5 lit. l1)
  L. nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
- modifică, la 1 ian. 2016, titlul legii, titlul capitolului I, art. 1, art. 2, titlul capitolului II, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10, art. 34 alin. (4), (10) și (11), art. 35 alin. (41), (42) și (115), art. 37, art. 381, art. 39 alin. (2) și (3), art. 39 alin. (8)-(83), art. 421, art. 43, art. 472; introduce art. 51, art. 101, alin. (71) la art. 39; abrogă art. 3, art.6, art. 7, cap. III cu art. 11-15, cap. III1 cu art. 151- 1514, cap. III2 cu art. 1515-1519, cap. III3 cu art. 1520 și 1521, cap. IV cu art. 16-251, cap. V cu art. 26-268, cap. V1 cu art. 27 și 28, cap. VI cu art. 281 și 282, art. 38, art. 39 alin. (5), art. 39 alin. (9), art. 42 alin. (3) și (4), art. 471, art. 474, anexele nr. 1-3
  O.U.G. nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie (abrogata prin L. nr.132/2017)
- abrogă art. 51
  L. nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
- abrogă art. 51 și art. 39 alin.(2) lit.j)
Abrogată: L. nr.236/2018 privind distribuția de asigurări
- v. art. 39 din L. nr. 236/2018


Vineri, 21 iunie 2024, 18:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.