ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.33 din 17 aprilie 2000
privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.416/2003 privind aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2003, destinată finanțării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum și stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă
art.4
  O. nr.319/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Listei cuprinzând deținătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2003 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine, pești, taurine, porcine și palmipede, pe rase și linii
  H.G. nr.157/2004 privind aprobarea repartizării sumei de 50 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2004, destinată finanțării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum și stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă
art.4
  O. nr.203/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei cuprinzând deținătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2004 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine, pești, taurine, porcine și palmipede, pe rase și linii
art.6 alin. (1)
  H.G. nr.445/2005 privind aprobarea repartizării sumei de 52 miliarde lei de la bugetul de stat pe anul 2005, destinată finanțării unor cheltuieli pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor, precum și stabilirea numărului de animale pentru care se acordă această sumă
  O. nr.506/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei cuprinzând deținătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2005 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine, pești, bovine, porcine și palmipede, pe rase și linii
art.6 alin. (1)


Luni, 26 februarie 2024, 16:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.