ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.34 din 17 aprilie 2000
privind produsele agroalimentare ecologice
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.34 din 17 aprilie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.38/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 489/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 172/21 apr. 2000
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.38/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
Referită de: H.G. nr.917/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (abrogat prin O.U.G. nr.62/2006)
Modificată: O.U.G. nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- modifică art.1 alin.(1), art.2, art.3, art.4, art.5, art.6 alin.(1) și (3), art.7 alin.(1) și (2), art.8 alin.(1), (2) și (4), titlul cap.VI, art.9, art.10; introduce alin.(3) la art.7; abrogă art.6 alin.(4), art.8 alin.(5), art.11 și 12; abrogă la data de 1 ianuarie 2007 art.2 alin.(1) și (2), art.3, 4, art.5 alin.(1), (4) și alin.(5) lit.b), c), d) și e), art.6 alin.(1), art.8 alin.(4), art.9 alin.(1) și art.10
dispune republicarea
  L. nr.513/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- modifică art.2 alin.(4) lit.c) și h), art.5 alin.(2) și partea introductivă a alin.(5), art.7 alin.(1) și alin.(2) lit.d), art.8 alin.(1)
  O.G. nr.29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice
- modifică art. 6 alin. (2); sintagma „Ministerul Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale"
  O.G. nr.5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- introduce lit. l) la art. 2 alin. (4) și alin. (31)-(33) la art. 8
dispune republicarea
  L. nr.262/2017 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- introduce alin. (34) și (35) la art. 8
  L. nr.352/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- modifică art. 7 alin. (2) lit. d), art. 8 alin. (32) si alin. (33) si art. 9 alin. (2); introduce alin. (11) si alin. (36) la art. 8 si alin. (3) la art. 9; abrogă art. 2 alin. (4) lit. h) si art. 13; înlocuiește sintagma „organism de inspectie si certificare„ cu sintagma„ organism de control„
dispune republicarea
  O.G. nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- modifică art. 8 alin. (32); introduce alin. (37) si (38) la art. 8
dispune republicarea
  O.G. nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- modifică art. 2 alin. (4) lit. g), art. 5 alin. (2) si (5), art. 8 alin. (34); abrogă titlul cap II, titlul cap. VII
  L. nr.257/2019 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- aprobă O.G. nr. 3/2019
  O.G. nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (3), art. 2 partea introductivă a alin. (4) si lit. c), f), g) si l), art. 5 alin. (2) si (3), titlul cap. V, art. 7, art. 8 alin. (1) - (3) si (32) - (34) si art. 9 alin. (2); În tot cuprinsul ordonantei de urgentă, sintagmele „produse agroalimentare ecologice” si „productia agroalimentară ecologică” se înlocuiesc cu sintagmele „produse ecologice”, respectiv „productia ecologică”; introduce lit. m) la art. 2 alin. (4), alin. (5) la art. 2, art. 21, art. 41, alin. (21) la art. 6, alin. (21) si (22) la art. 9 si art. 91- 94; abrogă art. 5 alin. (5) si art. 8 alin. (35) M. Of. nr. 172/21 apr. 2000 modifică O.G. nr. 29/2014 - la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 93 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă prevederile art. II
dispune republicarea
  L. nr.305/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- modifică art. 8 alin. (1 1), (3 3)-(3 5) si (3 7)
  L. nr.155/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- modifică art. 5 alin. (2)


Marți, 06 decembrie 2022, 11:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.