ORDIN nr.307/49 din 2000
al ministrului de stat, ministrul sănătății, și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaționale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, și a modului de prescriere, eliberare și decontare a medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, suportate din Fondul asigurărilor sociale de sănătate
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.307 din 19 aprilie 2000
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.49 din 19 aprilie 2000
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 209/12 mai. 2000
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.72/2002 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu și fără contribuție personală, și a sistemului de compensare a prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman


Miercuri, 07 decembrie 2022, 09:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.