ORDIN nr.307/49 din 2000
al ministrului de stat, ministrul sănătății, și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaționale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, și a modului de prescriere, eliberare și decontare a medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, suportate din Fondul asigurărilor sociale de sănătate
Fisa actului

Descriptori:

Farmacii
medicamente și produse biologice de tip uman, eliberare, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.M.R.)

Farmacist
medicamente de uz uman, compensare prețuri
H.G. nr.165/2001
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)

Medicamente
și produse biologice de uz uman, lista denumirilor comune internaționale (D.C.I.), de care beneficiază asigurații, în tratament ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, condiții de prescriere și decontare
L. nr.145/1997
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)

Persoane fizice
infestate cu HIV/SIDA, finanțarea medicației, condiții
L. nr.145/1997
O.U.G. nr.118/1999
H.G. nr.743/2000
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)

Produse biologice de uz uman
prescripție medicală cu sau fără contribuție personală
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)

Sănătate
medicamente acordate cu sau fără contribuție personală, tratament ambulatoriu
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 16:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.