LEGE nr.96 din 2 iunie 2000
privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H. nr.14.692/2004 pentru aprobarea Normelor privind activitatea de acordare de bonificații de dobândă, în numele și contul statului, nr. NI-CST-02-I/0
  H. nr.14.700/2004 pentru reconfirmarea Normelor privind operațiunile de emitere a garanțiilor de export de către EXIMBANK, în numele și contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului, nr. NI-GAR-02-II/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior nr. 14.681/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor privind derularea activității de garantare a creditelor pentru producția pentru export (garanții pentru capital de lucru), în numele și contul statului, nr. NI-CST-01-II/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior nr. 13.926/2004, cu modificările și completările ulterioare
  H. nr.14.726/2004 pentru aprobarea Normei privind derularea, în numele și contul statului, a activității de asigurare pe termen scurt a riscului de neplată la extern (cod ISO: NI-ASR-07-I/0) (abrogat prin H. nr.15.649/2007)
  H.G. nr.2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricație a produselor cu ciclu lung de fabricație și a valorii contractelor de export aferente acestora, precum și a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susținere a comerțului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (abrogat prin H.G. nr.329/2023)
art. 111 alin. (5) si art. 112 alin. (3) lit.c)
  H. nr.14.900/2005 privind aprobarea Normei pentru modificarea și completarea Normelor privind derularea activității de garantare a creditelor pentru producția de export (garanții pentru capital de lucru), în numele și contul statului (cod ISO: NI-CST-01-II/1)
  H. nr.14.924/2005 privind aprobarea Normei pentru modificarea și completarea Normelor privind operațiunile de emitere a garanțiilor de export de către EXIMBANK, în numele și contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-II/1)
  H. nr.112/2010 pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanțare în actuala perioadă de criză economică și financiară, constând în garanții acordate IMM-urilor și întreprinderilor mari (NI-GAR-09-II/0)
  H. nr.8/2012 pentru aprobarea Normei privind finanțarea cu dobândă subvenționată a operatorilor economici (NI-FIN-06-VI/0) (abrogat prin H. nr.180/2012)
  H. nr.10/2012 pentru aprobarea Normei privind finanțarea proiectelor prioritare (NI-FIN-07-IV/0) (abrogat prin H. nr.128/2012)
  H. nr.20/2012 pentru aprobarea Normei privind analiza și avizarea solicitărilor de emitere de garanții de stat sau de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Finanțelor Publice (NI-CST-10-II/0)
  H. nr.45/2012 pentru aprobarea Normei privind compensarea parțiaa a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-15-III/0) (abrogat prin H. nr.73/2014)


Luni, 22 iulie 2024, 10:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.