ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.78 din 16 iunie 2000
privind regimul deșeurilor
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.78 din 16 iunie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.426/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 305/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 283/22 iun. 2000 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
Modificată: L. nr.374/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
- modifică art.2 alin.(3), art.3 lit.a)-c) , art.4 alin.(1) lit.b) și c) , art.7 alin.(1), (3) și (5), art.9 alin.(1), art.11 lit.a), art.12, art.13 alin.(3), (5), (7) și (8), art.14 alin.(1) lit.b), art.15 alin.(1) lit.s) și u); introduce pct. 5-10 la art.11
  L. nr.101/2006 LEGEA serviciului de salubrizare a localităților
abrogă art. 42 lit. a) și d)
la 8 mai 2007
  O.U.G. nr.61/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
- modifică art. 1, art.2, art. 3, art. 5, art. 7, art. 8, art. 81, art. 82, art. 91, art. 131, art. 14, art. 141alin. (4), art. 19, art. 191, art. 25 lit. c), art. 26 lit. b), art. 28 lit. g), art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 38 alin. (1), art. 39 la data aderării la U.E., art. 40, art. 48, art. 49, art. 491, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54; introduce art. 83, art. 84, alin. (3) la art. 21, lit. i) la art. 23, mențiunea cu privire la transpunerea actelor comunitare după art. 58; abrogă art. 6, art. 12, art. 13, art. 143-147, art. 149, art. 1410, art. 27 lit. c), art. 41 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 46; înlocuiește anexele nr. IA, IB, IIA și IIB
  L. nr.27/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
- modifică art.5 alin.(1) partea introductivă, art.81 alin.(2), art.82 alin.(1), art.83 alin.(1), art.84 alin.(1), art.38 alin.(1), art.41 alin.(1) lit.c), art.49, art.51 alin.(1), art.53 alin.(1) lit.c), anexa nr. 1; introduce lit.e)-g) la art.8 alin.(2), art.85, lit.h) la art.40, mențiunea privind transpunerea unui act european după art.58 abrogă art.8 alin.(3), art.91 alin.(3), art.39 lit.i), art.491
  O.U.G. nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
- introduce lit. f) la art. 2
Abrogată: L. nr.211/2011 privind regimul deșeurilor


Joi, 08 decembrie 2022, 20:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.