LEGE nr.120 din 7 iulie 2000
privind declararea ca abrogate a unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.120 din 7 iulie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 225/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: scos din evidenta
Publicare: M.Of. nr. 324/12 iul. 2000 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.93/1933 pentru organizarea Cadastrului funciar și introducerea cărților funduare
  L. nr.543/1946 pentru înscrierea în cartea funciară a drepturilor imobiliare provenite dintr-o succesiune deschisă pe teritoriul Vechiului Regat
  D. nr.196/1948 pentru înființarea și decernarea premiilor naționale de artă, literatură și publicistică
  D. nr.31/1949 pentru stimularea activității științifice, literare și artistice
  D. nr.133/1949 pentru organizarea cooperației
  L. nr.13/1968 cu privire la exercitarea meseriilor de catre mestesugari in ateliere proprii
  L. nr.58/1968 pentru organizarea judecatorească
  L. nr.60/1968 pentru organizarea și funcționarea Procuraturii Republicii Socialiste România
  L. nr.4/1970 privind organizarea productiei și a muncii in agricultura
  L. nr.2/1971 privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste
totodata, abrogă:
D. nr.476/1971 pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.2/1971 privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste
  L. nr.9/1971 privind cantinele-restaurant pentru salariați
  L. nr.57/1974 Legea retribuirii dupa cantitatea și calitatea muncii
totodata, abrogă:
D.-L. nr.46/1990 privind completarea punctului I din nota de la anexa nr.VI la Legea nr.57/1974
D.-L. nr.110/1990 privind abrogarea și modificarea unor prevederi din Legea nr.57/1974
  D. nr.233/1974 privind unele drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care realizeaza venituri in valuta
totodata, abrogă:
D. nr.159/1984 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 233/1974 privind unele drepturi si obligatii ale cetatenilor romani care realizeaza venituri in valuta
  L. nr.41/1975 privind regimul taierii animalelor
  L. nr.28/1976 privind organizarea producției de legume și cartofi, precum și valorificarea legumelor, cartofilor și fructelor
  L. nr.2/1977 privind impozitul agricol
  L. nr.6/1977 privind rolul și atribuțiile maistrului în productie
  L. nr.2/1980 privind dezvoltarea industriei mici
  L. nr.9/1980 privind investitiile
  L. nr.10/1982 cu privire la obligațiile și răspunderile consiliilor populare, unităților socialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodarire, intretinere și curatenie
  L. nr.20/1984 privind tipizarea și standardizarea produselor, construcțiilor și tehnologiilor, normarea tehnica a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității
  D.-L. nr.3/1989 privind stabilirea tarifului la energia electrica livrata populatiei
  D. nr.8/1990 privind infiintarea Ministerului Transporturilor și Ministerului Postelor și Telecomunicatiilor
  D. nr.24/1990 privind infiintarea Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii
  D.-L. nr.11/1990 cu privire la consumul gazelor naturale
  D. nr.56/1990 privind infiintarea Comisiei Nationale pentru Industria Mica și Servicii
  D.-L. nr.28/1990 privind desfasurarea activitatii de investitii
  D. nr.66/1990 privind trecerea in subordinea directa a Ministerului Transporturilor, desfiintarea și schimbarea sediului unor unitati
  D.-L. nr.33/1990 privind repartizarea in munca, potrivit pregatirii și calificarii, a persoanelor neincadrate care solicita loc de munca
  D.-L. nr.56/1990 cu privire la consumul de energie termica pentru populatie
  D.-L. nr.84/1990 privind confectionarea și vanzarea verighetelor din aur pentru populatie
  D.-L. nr.87/1990 privind aprobarea nivelului de salarizare pentru personalul Ministerului Cultelor
  D.-L. nr.107/1990 privind activitatea de vanzare de marfuri la preturi cu amanuntul pe valuta convertibila prin unitatile Ministerului Turismului
  D.-L. nr.109/1990 privind unele masuri de imbunatatire a salarizarii personalului muncitor din Radioteleviziunea Romana
  D. nr.200/1990 privind organizarea și functionarea Ministerului Geologiei
  D. nr.220/1990 privind organizarea și functionarea Comisiei Nationale pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.273/2000 pentru promulgarea Legii privind declararea ca abrogate a unor acte normative


Vineri, 01 martie 2024, 02:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.