ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.97 din 29 iunie 2000
privind organizațiile cooperatiste de credit
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.97 din 29 iunie 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.200/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 344/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 330/14 iul. 2000
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 59 din Legea nr.109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit
Modifică: L. nr.109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
modifică corespunzător titlul; abrogă titlul III, IV și VI, precum și celelalte dispoziții referitoare la organizațiile cooperației de credit
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
modifică art.5 alin.(1), art.15 alin.(1), art.17 alin.(2), art.23 alin.(2), art.24 alin.(3), art.28 alin.(1), art.35 alin.(1), art.38 alin.(2), art.49, art.66 alin.(4), art.67 alin.(1), art.69 alin.(3) și (8), art.78 alin.(1) lit.e, art.92 alin.(1), art.93 alin.(2), art.94 alin.(1), art.104 lit.c, j și k, art.105 lit.d, art.118, art.128, art.142, art.146, art.151 lit.b, art.171, art.189 alin.(2) lit.d, art.190 alin.(3), art.203, art.204, art.214 alin.(3), art.246 alin.(2), art.248 alin.(2), art.249, art.252 alin.(1) lit.d liniuța a-5-a, art.254 lit.c, art.262, art.264, art.277, art.286; introduce alin.(3) la art.17, alin.(3) la art.77, alin.(3) la art.78, lit.f la art.142, după alin.(1) un nou alineat la art.158, art.2461, 2462, 2463, alin.(2) la art.250, lit.e la alin.(1) al art.252, lit.f și g la art.257, art.2621; abrogă art.88, art.104 lit.l, art.148, art.205
Aprobată cu modificări: L. nr.200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
modifică art.5 alin.(1), art.15 alin.(1), art.17, art.18 alin.(3), art.21 lit.a, c, d și j, art.23 alin.(2), art.24 alin.(3), art.28, art.35 alin.(1) și (2), art.38 alin.(2), art.39 alin.(3), art.40, art.49, art.52 alin.(1), art.53 alin.(3), art.59 alin.(2) lit.h, art.61 alin.(2), art.66 alin.(1) liniuța a 3-a și alin.(2) și (4), art.67 alin.(1), titlul secțiunii a 4-a din titlul II cap.5, art.68, art.69 alin.(3), (7) și (8), art.70 alin.(2), art.73, art.74 alin.(1) partea introductivă și alin.(2), art.75 alin.(1) și (2), art.78 alin.(1) lit.e și g, art.92 alin.(1), art.93 alin.(2), art.94 alin.(1), art.98 alin.(2), art.100 alin.(1), art.104 lit.c, j și k, art.105 lit.b și d, art.108 alin.(1) lit.a și l, art.115 alin.(3), art.116, art.118, art.121 alin.(2) pct.1 lit.i și pct.2 lit.a și c, art.126 alin.(1) liniuța a 4-a, art.127, art.128, art.129, art.130, art.131 alin.(1) partea introductivă și lit.g, art.131 alin.(2), art.132 alin.(1) și (2), art.136 lit.d liniuța a 5-a, art.139 alin.(1) pct.2 lit.f, art.142, art.146, art.151 lit.b, art.170 alin.(1), art.171, art.180 alin.(3), art.182, art.183, art.184, art.187, art.188, art.189 alin.(1) partea introductivă și lit.a, art.189 alin.(2) lit.c și d, art.190 alin.(1) și (3), art.200 alin.(2), art.203, art.204, art.214 alin.(3), art.219 lit.c, art.231 alin.(3), art.238 alin.(2), art.246 alin.(2), art.248 alin.(2), art.249, art.252 alin.(1) lit.d liniuțele a 5-a și a 6-a, art.254 lit.c, art.262, art.264, art.265 lit.g, art.272 alin.(2), art.274 alin.(2), art.276, art.277 partea introductivă, art.286; introduce art.171, alin.(3) la art.77, alin.(3) la art.78, alin.(11) la art.158, art.2461-2463, alin.(2) la art.250, lit.e la art.252 alin.(1), lit.f și g la art.257, art.2621; abrogă art.32 alin.(1) lit.j, art.88, art.104 lit.l, art.148, art.205
Modificată: L. nr.262/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 272/2000
  L. nr.485/2003 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998 (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
abrogă art. 160 alin. (3), art.161, art.162 alin. (1), art.163
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă art.20
  L. nr.122/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
modifică art. 7 alin. (1), art.8 alin. (1), art.9 alin. (2), art.13, art.15 alin. (2), art.171 alin. (1), art.18, art.21 lit.a), c) , d) si j), art.25 lit. a) si h), art.29 prima liniuta, art.35 alin. (1), art.47 alin. (2), art.59 alin. (2) lit.g), art.65, art.102, art.104 lit.b), art.116 alin. (2), art.121 alin. (2) pct.1 lit.h), art.125, art.189 alin. (2) lit.c); introduce alin. (11) la art. 66, lit. i) la art 121 alin. (2) pct.2, alin. (11) la art. 126; abrogă art.69 alin. (7) prima teza, art.128 prima teza, dispozitiile referitoare la cenzorii cooperativelor de credit si la activitatea acestora; înlocuiește în tot cuprinsul ordonantei sintagma "profesii liberale" cu sintagma " profesii libere"
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului


Miercuri, 12 iunie 2024, 21:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.