HOTĂRÂRE nr.540 din 22 iunie 2000
privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.540 din 22 iunie 2000
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 338/20 iul. 2000
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.379/2001 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri județene situate în județul Tulcea
modifică anexele nr.2-3
  H.G. nr.548/2001 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri din comuna Lungani, județul Iași
modifică anexa nr.3
  H.G. nr.734/2001 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri situate în județul Suceava
completează anexa nr.3
  H.G. nr.211/2002 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor drumuri situate în județul Iași
modifică anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.516/2002 privind transmiterea unor sectoare de drum din administrarea unor consilii locale din județul Argeș și, respectiv, a Regiei Naționale a Pădurilor - Direcția silvică Pitești în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
modifică anexele nr.1 și 2
  H.G. nr.767/2002 privind trecerea unui drum forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în proprietatea publică a comunei Ceahlău, județul Neamț, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Ceahlău, precum și clasificarea acestuia ca drum comunal
modifică anexa nr.3 în mod corespunzător
  H.G. nr.94/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Vrancea și din administrarea Consiliului Județean Vrancea, respectiv din domeniul public al județului Brăila și din administrarea Consiliului Județean Brăila, în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
modifică anexele nr. 1 si 2
  H.G. nr.171/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Ilfov și din administrarea Consiliului Județean Ilfov, respectiv din domeniul public al municipiului București și din administrarea Consiliului General al Municipiului București, în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea funcțională a acestora ca drumuri naționale
modifică în mod corespunzator anexele nr.1 si 2
  H.G. nr.331/2003 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a județului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita și, respectiv, din proprietatea publică a județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea funcțională a acestor sectoare de drum ca drumuri naționale
modifică în mod corespunzator anexele nr.1 si 2
  H.G. nr.485/2003 privind transmiterea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Vâlcea și din administrarea Consiliului Județean Vâlcea în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
modifică în mod corespunzator anexele nr. 1 si 2
  H.G. nr.486/2003 privind transmiterea unor sectoare de drumuri județene din domeniul public al județului Vâlcea și din administrarea Consiliului Județean Vâlcea în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
modifică în mod corespunzator anexele nr.1 si 2
  H.G. nr.660/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Ilfov și din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea funcțională a acestora ca drum național
modifică în mod corespunzator anexele nr. 1 si 2
  H.G. nr.1.198/2003 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Tulcea
modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.232/2003 privind declasificarea DJ 714 pe sectorul km 5+000 - km 32+800 Sanatoriul Moroieni - Cabana Peștera și transmiterea acestuia din domeniul public al județului Dâmbovița în domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.1.408/2003)
modifică corespunzător anexele nr. 2-4
  H.G. nr.1.325/2003 privind transmiterea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale în condițiile legii, precum și încadrarea acestui sector de drum în categoria funcțională a drumurilor naționale
modifică în mod corespunzator anexele nr. 1 si 2.
  H.G. nr.1.408/2003 pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.414/2003 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 725/2002 privind aprobarea încadrării unor sectoare de drumuri de exploatare în categoria funcțională a drumurilor publice comunale din județul Gorj (abrogat prin H.G. nr.816/2007)
completează în mod corespunzator anexa nr. 3
  H.G. nr.1.596/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Tulcea și din administrarea Consiliului Județean Tulcea, respectiv din domeniul public al municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
modifică în mod corespunzator anexele nr. 1 si 2
  H.G. nr.1.597/2003 privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al județului Brăila și din administrarea Consiliului Județean Brăila, respectiv din domeniul public a județului Galați și din administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al statului și transmiterea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
modifică în mod corespunzator anexele nr. 1 si 2
  H.G. nr.363/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri situate în județul Sibiu
modifică si completează anexele nr. 2 si 3
  H.G. nr.580/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor drumuri situate în județul Bihor
modifică în mod corespunzator anexele nr. 2 si 3
  H.G. nr.787/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii județene în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
modifică anexele nr. 1 si 2.
  H.G. nr.788/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii locale în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
modifică anexele nr. 1 si 2.
  H.G. nr.824/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor drumuri situate în județul Vaslui
modifică si completează în mod corespunzator anexele nr. 2 si 3
  H.G. nr.851/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a orașului Săcueni și din administrarea Consiliului Local al Orașului Săcueni, județul Bihor, în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național, precum și încadrarea funcțională a acestora ca drum național
modifică în mod corespunzator anexele nr.1 si 3
  H.G. nr.870/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui sector de drum de interes local, prin prelungirea traseului DC7-DJ710B Sultanu, situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vișinești, județul Dâmbovița
modifică în mod corespunzator anexa nr. 3
  H.G. nr.924/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri situate în municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.033/2004 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale, sub denumirea "DC 140", a unor drumuri de exploatare și a unei străzi, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Târgoviște și a comunei Șotânga, județul Dâmbovița
modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.065/2004 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Cenade și Ohaba, județul Alba
completează anexa nr. 3
  H.G. nr.1.267/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Păulești, județul Vrancea
modifică anexa nr.3
  H.G. nr.1.269/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Vintileasca, județul Vrancea
modifică anexa nr.3
  H.G. nr.1.498/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale și a drumurilor vicinale a unui drum județean situat în județul Prahova (abrogat prin H.G. nr.1.261/2008)
modifică anexele 1 și 2
  H.G. nr.1.706/2004 privind preluarea unor drumuri din proprietatea publică a județului Neamț și din administrarea Consiliului Județean Neamț în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării unor activități de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
modifică în mod corespunzator anexele nr. 1 si 2
  H.G. nr.1.938/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a județului Vrancea și din administrarea Consiliului Județean Vrancea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
modifică în mod corespunzator anexele nr. 1 si 2
  H.G. nr.1.979/2004 privind preluarea unor sectoare de drumuri județene din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliului Județean Brașov, precum și din domeniul public al județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale în condițiile legii, precum și încadrarea acestor sectoare de drum în categoria funcțională a drumurilor naționale
modifică în mod corespunzator anexele nr. 1 si 2
  H.G. nr.2.061/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Argeș
modifică si completează anexa nr.3
  H.G. nr.2.196/2004 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ teritorială a comunelor Broscăuți și Dimăcheni, județul Botoșani
completează în mod corespunzator anexa nr.3
  H.G. nr.2.331/2004 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Mureș
completează în mod corespunzator anexa nr.3
  H.G. nr.336/2005 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare situate pe raza administrativteritorial ă a comunei Dobrețu, județul Olt
- completeaza în mod corespunzator anexa nr. 3
  H.G. nr.532/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Tulcea
- completeaza anexa nr.3
  H.G. nr.559/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum situate în comuna Gura Șuții și a unei străzi situate în comuna Nucet, județul Dâmbovița
- completeaza în mod corespunzator anexa nr. 3
  H.G. nr.563/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean și comunal a unor sectoare de drumuri, precum și modificarea lungimilor unor drumuri județene și comunale existente, situate în județul Hunedoara
- modifica si completeaza anexele nr. 2 si 3
  H.G. nr.689/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Oboga și Morunglav, județul Olt
- completeaza în mod corespunzator anexa nr. 3
  H.G. nr.866/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în comuna Berești-Meria, județul Galați
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.913/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în județul Mureș
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.914/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vărgata, județul Mureș
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.915/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Mureș
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.034/2005 privind transmiterea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Moisei și în administrarea Consiliului Local al Comunei Moisei, județul Maramureș
- modifică în mod corespunzător anexa nr.4
  H.G. nr.1.191/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Tulcea
- completează anexa nr.3
  H.G. nr.1.446/2005 privind preluarea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Cluj și din administrarea Consiliului Județean Cluj Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Cluj în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică corespunzător anexele nr. 1 și nr. 2
  H.G. nr.1.471/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în județul Mureș
modifică în mod corespunzator anexa nr.3
  H.G. nr.1.472/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Stânceni, județul Mureș
modifică în mod corespunzator anexa nr.3
  H.G. nr.1.473/2005 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri comunale situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Roșiori, Siliștea, Salcia Tudor și Stăncuța, județul Brăila
modifică în mod corespunzator anexele nr.2 si 3
  H.G. nr.1.474/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în județul Mureș
modifică în mod corespunzator anexa nr.3
  H.G. nr.1.858/2005 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Vânători, județul Iași
modifică anexa nr.3
  H.G. nr.71/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în județul Mureș
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.72/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri, precum și modificarea lungimii unui drum comunal existent, situate în județul Hunedoara
modifică anexa nr.3
  H.G. nr.321/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Miroslava, județul Iași
- completează anexa nr.3
  H.G. nr.713/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local și a modificării traseului și lungimii unor drumuri comunale existente, situate în județul Giurgiu
- modifică și completează anexa
  H.G. nr.883/2006 privind preluarea unor sectoare de drum locale din domeniul public al municipiului Oradea și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, județul Bihor, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică în mod corespunzător anexa nr.1
  H.G. nr.948/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Dascălu, județul Ilfov
- completează în mod corespunzător anexa nr.2
  H.G. nr.968/2006 pentru aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Harghita
- completează în mod corespunzător anexa nr.3
  H.G. nr.964/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unui sector de drum comunal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Gradiștea, județul Brăila
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr.2 și 3
  H.G. nr.999/2006 privind preluarea unui sector de drum județean din domeniul public al municipiului Făgăraș și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, județul Brașov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică în mod corespunzător anexele nr.1 și 2
  H.G. nr.988/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- modifică anexa nr.3
  H.G. nr.1.077/2006 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Găvănești, județul Olt
- completează în mod corespunzător anexa nr.3
  H.G. nr.1.128/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Șăulia, județul Mureș
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.1.129/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Argeș
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.1.127/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor sectoare de drumuri situate în județul Neamț
- modifică în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.1.196/2006 privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, județul Alba, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică corespunzător anexele nr. 1 și 3
  H.G. nr.1.199/2006 privind preluarea unor sectoare de drum județean din domeniul public al municipiului Bistrița și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., precum și încadrarea acestora în categoria drumurilor naționale
- modifică corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.1.257/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Colonești, județul Olt
- completează în mod corespunzător anexa nr.3
  H.G. nr.1.256/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unui sector de drum comunal situat pe raza administrativteritorială a comunei Corunca, județul Mureș
- modifică și completează anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.1.415/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor publice comunale a unor drumuri de interes local situate în județul Vaslui
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.1.414/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unei străzi situate în comuna Șona, județul Alba
- completează anexa
  H.G. nr.1.468/2006 privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al municipiului București și din administrarea Consiliului General al Municipiului București în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.510/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Sălaj
- modifică anexa 3
  H.G. nr.1.607/2006 privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifica anexa nr.1
  H.G. nr.1.635/2006 privind preluarea unor sectoare de drum județean cu investiția "Pasaj denivelat în municipiul Lugoj pe drumul Buziașului" din domeniul public al județului Timiș și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, județul Timiș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestora în categoria drumurilor naționale
- modifică anexele nr. 1 și 2 în mod corespunzător
  H.G. nr.1.639/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum de interes local, situat în județul Cluj
- modifică anexa nr. 3 în mod corespunzător
  H.G. nr.1.738/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum comunal situat în județul Alba
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.17/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene a unor sectoare de drum comunal din județul Alba
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.63/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor drumuri situate în județul Olt
- se completează în mod corespunzător
  H.G. nr.64/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Strejești și Cârlogani, județul Olt
- se completează în mod corespunzător
  H.G. nr.120/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Șopârlița și Dobrun, județul Olt
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.259/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum comunal situat în județul Galați
- completează în mod corespunzător anexele nr.2 și 3
  H.G. nr.260/2007 privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al orașului Ștei și din administrarea Consiliului Local al Orașului Ștei, județul Bihor, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria drumurilor naționale
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.281/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Baldovinești, județul Olt
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.303/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a orașului Chitila, județul Ilfov
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.538/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean a unor drumuri și sectoare de drumuri comunale și de exploatare situate în județul Tulcea
- completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.585/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Slătioara, Optași-Măgura și Grojdibodu, județul Olt
- completează anexa nr.3
  H.G. nr.599/2007 privind declasarea unui sector de drum din drumul județean D.J. 196A, situat în județul Satu Mare
- modifică în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.623/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum comunal situat în județul Constanța
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.647/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Iași
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.648/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor sectoare de drum de interes local, precum și redenumirea unor sectoare de drum județean, situate în județul Călărași
- completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.714/2007 pentru declasarea unui sector din drumul județean D.J. 191C situat în județul Sălaj, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sălaj, precum și al municipiului Zalău, orașelor și comunelor din județul Sălaj
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr.2
  H.G. nr.750/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum județean situat în județul Prahova
- modifică anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.751/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Miheșu de Câmpie, județul Mureș
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.752/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în județul Mureș
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.753/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în comuna Mogoș, județul Alba
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.754/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum județean situate în comuna Bicaz, județul Maramureș
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.755/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum județean situat în comuna Poșaga, județul Alba
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.770/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum de exploatare situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Viișoara, județul Mureș
- completează corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.771/2007 privind preluarea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Cluj și din administrarea Consiliului Județean Cluj - Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- anexele nr. 1 și 2 se modifică și se completează corespunzător
  H.G. nr.768/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Goruia și Ciudanovița, județul Caraș-Severin
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.815/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2000 privind încadrarea drumului de acces la Mânăstirea Moisei, situat pe raza comunei Moisei, județul Maramureș, în categoria funcțională a drumurilor comunale
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.817/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor publice de interes județean a unor drumuri și sectoare de drumuri de interes local situate în județul Brașov
- completează anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.816/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes public local, precum și modificarea lungimii unor sectoare de drumuri comunale existente, situate pe raza administrativ-teritorială a județului Gorj
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.884/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Holboca și Dobrovăț, județul Iași
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.883/2007 privind aprobarea modificării lungimii unui drum comunal și a unui drum județean, precum și a încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum comunal, situate în județul Cluj
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.906/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri județene situate în județul Brașov
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.972/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum și modificarea traseului și lungimii unor drumuri comunale existente, situate în județul Dâmbovița
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.952/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Neamț
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.959/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale din județul Suceava
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.960/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum de interes local situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Ștefan cel Mare, județul Olt
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.961/2007 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Izvoarele, județul Olt
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.998/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri situate în județul Dâmbovița
- completează în mod corespunzător anexa nr. 2
  H.G. nr.1.071/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în județul Satu Mare
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.098/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum de interes local situat în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.232/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum vicinal situat în județul Satu Mare
- completează în mod corespunzător anexa nr. 2
  H.G. nr.1.233/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Mureș
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.361/2007 privind preluarea unor sectoare de drumuri județene din domeniul public al județului Bihor și din administrarea Consiliului Județean Bihor în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestora în categoria drumurilor naționale
- modifică în mod corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.1.383/2007 privind preluarea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Sibiu și din administrarea Consiliului Județean Sibiu în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.1.355/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor sectoare de drum de interes local din județul Călărași
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 2
  H.G. nr.1.399/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor sectoare de drumuri comunale situate în județul Arad
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.1.402/2007 privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al orașului Hârșova și din administrarea Consiliului Local al Orașului Hârșova în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestuia "n categoria funcțională a drumurilor naționale
- completează în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.416/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în județul Sălaj
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.442/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în județul Satu Mare
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.495/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale și județene a unor drumuri de interes local, precum și modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în județul Argeș
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.20/2008 privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Oltenița, județul Călărași, și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- completează anexa nr. 1 în mod corespunzător
  H.G. nr.22/2008 privind preluarea unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al orașului Târgu Frumos, județul Iași, și din administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
- completează anexa nr. 1 în mod corespunzător
  H.G. nr.47/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Neamț
- completează în mod corespunzător anexa nr.3
  H.G. nr.48/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum comunal situat în județul Buzău
- modifică anexele nr.2 și 3
  H.G. nr.51/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Teleorman (abrogat prin H.G. nr.358/2020)
- completează în mod corepsunzător anexa nr.3
  H.G. nr.184/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri locale neclasate, situate în județul Vâlcea
- se completează în mod corespunzător
  H.G. nr.207/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui sector de drum județean situat în județul Dolj
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.208/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a orașului Ungheni, județul Mureș
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.228/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unei străzi situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Băbiciu, județul Olt, precum și modificarea lungimii unui drum comunal existent
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.229/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri, precum și modificarea lungimii unor drumuri județene și comunale existente, situate în județul Hunedoara
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.258/2008 privind preluarea unui drum județean din domeniul public al județului Maramureș și din administrarea Consiliului Județean Maramureș și din domeniul public al județului Cluj și din administrarea Consiliului Județean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.353/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în județul Dolj
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.354/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în județul Olt
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.352/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local situate în județul Buzău
- completează în mod corespunzător anexa nr.3
  H.G. nr.478/2008 privind preluarea unor sectoare de drum județean din domeniul public al județului Galați și din administrarea Consiliului Județean Galați, respectiv din domeniul public al județului Vrancea și din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru "Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România" - S.A., și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.475/2008 privind preluarea unor sectoare de drum județean din domeniul public al județului Dolj și al județului Gorj și din administrarea Consiliului Județean Dolj și a Consiliului Județean Gorj în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică și completează corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.474/2008 privind preluarea unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al orașului Zimnicea, județul Teleorman, și din administrarea Consiliului Local al Orașului Zimnicea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
- completează în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.477/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor drumuri situate în județul Maramureș
- modifică și completează anexele nr.2 și 3 în mod corespunzător
  H.G. nr.516/2008 privind preluarea străzii Ștefan cel Mare din domeniul public al orașului Comănești și din administrarea Consiliului Local al Orașului Comănești în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acesteia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- completează în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.576/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri și sectoare de drumuri locale, completarea traseului și lungimii unor drumuri județene clasate, precum și modificarea lungimii unor drumuri județene și comunale situate în județul Brașov
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.591/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în județul Suceava
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.656/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în județul Olt
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.674/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene și comunale a unor drumuri de interes local, situate în județul Iași
- modifică și completează anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.675/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în județul Neamț
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.699/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui sector de drum situat în comuna Derna, județul Bihor
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.701/2008 privind preluarea unui drum comunal din domeniul public al comunei Mirșid și din administrarea Consiliului Local al Comunei Mirșid, județul Sălaj, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 1 și 3
  H.G. nr.702/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri și sectoare de drumuri locale, completarea traseului și lungimii unor drumuri județene clasate, încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri locale, precum și modificarea lungimii unor drumuri județene și comunale, situate în județul Brașov
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.729/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în județul Satu Mare
- completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.778/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri județene situate în județul Iași
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.779/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri comunale, precum și modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în județul Argeș
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.928/2008 privind preluarea unui drum județean din domeniul public al statului și din administrarea Consiliului Local al Orașului Huedin, județul Cluj, din domeniul public al județului Cluj și din administrarea Consiliului Județean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj, și din domeniul public al județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și pentru încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.929/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum situat în județul Satu Mare
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.930/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum și modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în județul Satu Mare
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.000/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în județul Suceava
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.1.032/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în județul Mureș
- completează anexa nr.3
  H.G. nr.1.103/2008 privind preluarea drumului județean DJ 310 km 0+000–24+500 din domeniul public al județului Călărași și din administrarea Consiliului Județean Călărași în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică și completează anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.1.186/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local și a modificării lungimii și traseului unui drum comunal existent, situate în județul Iași
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.263/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri comunale, precum și a modificării și completării lungimii unor drumuri comunale existente, situate în județul Buzău
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.1.261/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes local și județene a unor drumuri situate în județul Prahova
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.1.306/2008 privind modificarea lungimii unui drum comunal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Fălcoiu, județul Olt
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.421/2008 privind preluarea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Argeș și din administrarea Consiliului Județean Argeș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică și completeză în mod corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.1.434/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unui sector de drum comunal situat în comuna Mirăslău, județul Alba
- modifică în mod corespunzător anexele nr.2 și 3
  H.G. nr.1.435/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum județean situat în comuna Arieșeni, județul Alba
- modifică și completeză în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.1.477/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Drăgotești, județul Dolj
- completeză în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.504/2008 pentru preluarea unui drum județean și a unui sector de drum județean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Județean Galați, precum și pentru preluarea unui sector de drum județean, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Județean Vaslui în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și pentru încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică în mod corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.1.613/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în județul Harghita
- modifică și completeză în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.703/2008 privind declasarea din categoria funcțională a drumurilor județene și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum județean, precum și pentru modificarea lungimii și a traseului unui drum comunal și a unui drum județean, situate în județul Mehedinți
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.1.702/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, nenominalizate, precum și pentru modificarea traseului și a lungimii unor drumuri comunale, situate în județul Argeș
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.404/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unor drumuri și sectoare de drumuri comunale situate în județul Arad, precum și modificarea lungimii unui drum comunal situat în județul Arad
- modifică și completeză în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.674/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum de interes local, situat în județul Olt
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.673/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în județul Dolj
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.710/2009 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum județean și a unor drumuri locale, încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum local neclasat și a unui drum vicinal, precum și modificarea traseului și a lungimii unui drum județean existent, situate în județul Brașov
- modiifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.824/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri locale situate pe raza administrativ-teritorială a unor comune din județul Olt, precum și modificarea lungimii unui drum comunal existent
- modifică și completeză în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.842/2009 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui sector de drum nenominalizat, precum și modificarea lungimii unui drum județean existent, situate în județul Hunedoara
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.880/2009 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal, a unui sector de drum județean și a unui drum județean, situate în județul Satu Mare
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.900/2009 privind preluarea unor sectoare de drum comunal din domeniul public al municipiului ClujNapoca și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, respectiv domeniul public al comunei Apahida și din administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.901/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a unui sector de drum comunal situat în județul Alba
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.957/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum de interes local, situat în județul Arad
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.958/2009 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal, situat în județul Neamț
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.982/2009 privind declasarea din categoria funcțională a drumurilor județene și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui sector de drum județean, încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum și modificarea lungimii unor drumuri comunale, situate în județul Maramureș
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 1-3
  H.G. nr.1.026/2009 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri și sectoare de drumuri de interes local, situate în județul Hunedoara
- modifică și completează corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.063/2009 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri județene, precum și modificarea lungimii și a traseului unor drumuri județene, situate în județul Brașov
- modifică și completează corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.1.062/2009 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri județene și a unor drumuri de interes local, precum și modificarea traseului și a lungimii unor drumuri județene și a unui drum comunal, situate în județul Brașov
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.1.280/2009 privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes județean, respectiv de interes local, trecute din domeniul public al județului Suceava, respectiv din domeniul public al comunei Șcheia în domeniul public al statului și care se încadrează în categoria funcțională a drumurilor naționale, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică și completează în mod corespunzător
  H.G. nr.1.283/2009 privind modificarea traseului drumului național DN 1A, km 185+933 - km 190+070, din municipiul Săcele, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică și completează corespunzător
  H.G. nr.1.311/2009 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în județul Maramureș
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.392/2009 privind modificarea lungimii și a traseului unui drum județean, situat în județele Prahova și Dâmbovița
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 2
  H.G. nr.1.520/2009 privind modificarea lungimii unui drum comunal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Șinteu, județul Bihor
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.31/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în județul Neamț
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.32/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri sătești situate în județul Galați
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.36/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în județul Olt
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.24/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene a unui drum comunal, încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, modificarea lungimii unor drumuri județene și a unui drum comunal, precum și schimbarea indicativului unui drum comunal, situate în județul Argeș
- modifică și completează corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.130/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum de exploatare situat în județul Galați
- completează corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.194/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene a unui sector de drum comunal, încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum și modificarea traseului și a lungimii unor drumuri comunale și a unui drum județean, situate în județul Alba
- modifică și completează în mod corespunzător anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.207/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în județul Suceava
- modifica și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.291/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local situate în județul Harghita
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.358/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în județul Covasna
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.393/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum județean, precum și modificarea traseului și a lungimii unui drum comunal, situate în județul Brașov
- modifică și înlocuiește anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.394/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în județul Maramureș
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.397/2010 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum și modificarea traseului și a lungimii unui drum comunal existent, situate în județul Olt
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.437/2010 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor străzi, precum și modificarea traseului și a lungimii unui drum comunal, situate în județul Prahova
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.522/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic al unor sectoare de drum din județul Timiș, precum și pentru modificarea traseelor drumurilor naționale DN 59 și DN 59B
- modifică și completează în mod corespunzător
  H.G. nr.739/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic al unui sector de drum din județul Sibiu, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 1
- modifică și completeză în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.810/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic ale unui sector de drum din județul Hunedoara, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 74
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.926/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes județean, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Județean Cluj, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică și completeză în mod corespunzător
  H.G. nr.1.099/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic ale unui sector de drum din județul Arad, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 79
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.211/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unui sector de drum neclasificat, trecut din domeniul public al comunei Padeș în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- completează în mod corespunzător
  H.G. nr.103/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum, trecute din domeniul public al municipiului Brașov în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- completează în mod corespunzător
  H.G. nr.344/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.749/2011 pentru actualizarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- actualizează anexele nr. 2 și 3
  H.G. nr.1.268/2011 privind transmiterea unui drum național din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani, precum și în declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean
- modifică corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.713/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unui sector de drum, trecut din domeniul public al municipiului Brașov în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică și completează corespunzător anexele nr. 1 și 3
  H.G. nr.712/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a imobilului "Pasaj rutier Filimon Sârbu" situat pe un sector de drum de interes beai, trecut din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- completează corespunzător anexele nr. 1 și 3
  H.G. nr.835/2012 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic al unui sector de drum din județul lași, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 28A
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.044/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unui sector de drum de interes județean, trecut din domeniul public al județului Bihor în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică și completează anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.1.110/2012 privind încadrarea unui drum județean, trecut în domeniul public al statului, în categoria funcțională a drumurilor de interes național, precum și darea unui sector din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică în mod corespunzător anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.174/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine a unui drum, trecut din domeniul public al municipiului Alexandria, județul Teleorman, în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România- S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică corespunzator anexa nr. 1
  H.G. nr.384/2013 privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine a unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al orașului Zimnicea, județul Teleorman, și din administrarea Consiliului Local al Orașului Zimnicea în domeniul public al statului și în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, trecerea unui sector de drum de interes național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine în domeniul public al orașului Zimnicea, județul Teleorman, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Zimnicea, declasarea acestuia în drum de interes local, modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- modifică și completează corespunzător
  H.G. nr.390/2013 privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Sebeș și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș în domeniul public al statului și în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică și completează corespunzător
  H.G. nr.619/2013 privind transmiterea unui sector de drum național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine In domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Sovata, precum și declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria drumurilor de interes județean
- modifică și completează corespunzător
  H.G. nr.661/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Ilfov și din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al statului și în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții de interes național "Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura București - Domnești", precum și declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes județean și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes național
- modifică și completează corespunzător
  H.G. nr.805/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine în domeniul public al comunei Mehadia, județul Caraș-Severin, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mehadia, declasarea acestuia din drum de interes național și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes local, modificarea traseul ui unui sector de drum național pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiții, cu introducerea în domeniul public al statului a acesteia, modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
  H.G. nr.881/2013 privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine a unui sector de drum județean, situat în județul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică și completează corespunzător
  H.G. nr.894/2013 privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine a sectorului de drum județean DJ 111 km 3+237-km 4+550, situat în județul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.953/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes județean din domeniul public al orașului Bragadiru și din administrarea Consiliului Local al orașului Bragadiru în domeniul public al statului și în administrarea Departamentului pentru proiecte’ de infrastructură și investitii străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții de interes național "Pasaj suprateran pe DJ 602' - Centura București-Domnești precum și declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes județean și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes national
- modifică și completează corespunzător
  H.G. nr.257/2014 privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unui sector de drum județean, situat în județul Brașov, trecut în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- se modifică și se completează corespunzător
  H.G. nr.531/2014 privind preluarea si darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi si Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
  H.G. nr.522/2014 privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în orașul Babadag, trecute în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
  H.G. nr.603/2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unui sector de drum, situat în comuna Moieciu, județul Brașov, trecut în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică corespunzător
  H.G. nr.767/2014 privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unui sector de drum de interes județean, situat în județul Covasna, trecut în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică și completează în mod corespunzător
  H.G. nr.782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- înlocuiește anexele nr. 1-4
  H.G. nr.926/2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în județul Timiș, trecute în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
  H.G. nr.985/2014 privind retransmiterea unui sector de drum național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public- Privat și Promovarea Exporturilor în domeniul public al orașului Târgu Frumos, precum și declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria drumurilor de interes local
- modifică corespunzător
  H.G. nr.921/2015 privind retransmiterea unui sector de drum național din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul publicai municipiului Sebeș și declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local
- modifică și completează în mod corespunzător
  H.G. nr.441/2017 pentru modificarea anexei nr. 2.38 "Rețeaua de drumuri județene din județul Tulcea" la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
  H.G. nr.290/2018 privind transmiterea unui sector de drum național, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum și declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local
- modifică și completează în mod corespunzător
  H.G. nr.346/2018 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
  H.G. nr.428/2018 privind retransmiterea sectorului de drum național, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Arad, precum și declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local
  H.G. nr.279/2019 privind preluarea și darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui sector de drum județean, situat în județul Satu Mare, trecut în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.499/2019 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic al unui sector de drum din județul Giurgiu, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 5
- se modifică și se completează în mod corespunzător
  H.G. nr.644/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- modifică si completează anexele nr. 3.40 si 3.41
  H.G. nr.133/2020 privind modificarea datelor tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui sector de drum national, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor în domeniul public al municipiului Făgăras, precum si declasarea acestuia din categoria functională a drumurilor de interes national si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor de interes local
  H.G. nr.524/2020 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- modifică anexa nr. 2 și 3
  H.G. nr.699/2021 privind modificarea datelor tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui sector de drum national, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în domeniul public al judetului Vâlcea, precum si declasarea acestuia din categoria functională a drumurilor de interes national si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor de interes judetean
- modifică si completează în mod corespunzător
  H.G. nr.1.154/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- modifică si înlocuieste anexa nr. 1
  H.G. nr.942/2022 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 16:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.