ORDIN nr.80 din 24 mai 2000
al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Normei privind condițiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.80 din 24 mai 2000
Emitent: Ministerul Agriculturii și Alimentației
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 371/10 aug. 2000
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.626/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru stabilirea condițiilor minime de desfășurare a inspecțiilor fitosanitare în România la posturi de inspecție, altele decât cele de la locul de destinație, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din țări terțe
- la 1 ianuarie 2007


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 22:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.