ORDONANȚĂ nr.78 din 24 august 2000
privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.78 din 24 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.230/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 391/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 412/30 aug. 2000 text
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.594/1991 privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele și remorcile acestora care circula pe drumurile publice (abrogat prin L. nr.167/2003)
abrogă art.5-7, art.8 lit.f) și g), art.9 alin.(1) lit.a) și b) și alin.(2)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.230/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
modifică art. 1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.10, art.11, art.12, art.13, art.15, art.16, art.17; introduce art. 131, art. 161, art. 162; abrogă art.9, art.14.
dispune republicarea
Modificată: O.G. nr.35/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România

dispune republicarea
  L. nr.289/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România
- modifică titlul, art. 1 alin. (1), (2) și (5), art. 11pct. 9 și 10, art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 5 alin. (4), art. 6, art. 7 alin. (1), (3) și (5), art. 10 alin. (6), art. 11, art. 13 alin. (2) lit. c), alin. (6) și alin. (8), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. m) și lit. u), alin. (2); introduce pct. 11, 12 și 13 la art. 11, alin. (11) la art. 2, art. 71, art. 72, art. 132, art. 133, art. 141, lit. v) și x) la art. 15 alin. (1), alin. (11) la art. 15, alin. (4) la art. 15, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare, după art. 18; abrogă art. 1 alin. (4), art. 15 alin. (1) lit. n); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței, termenul "fabricant" cu termenul "producător", sintagma "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate"
dispune republicarea
  L. nr.278/2011 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
- modifică art. 14 alin. (2) lit. b) și c); introduce lit. g), h) și i) la art. 14 alin. (1), lit. e) la art. 14 alin. (2)
  O.U.G. nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 13 alin. (2) lit. c), art. 13 alin. (4) lit. b)
  L. nr.109/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
- modifică art. 161; abrogă art. 162
  L. nr.260/2020 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
- introduce alin. (6) si (7) la art. 1 si pct. 14 la art. 11
  L. nr.78/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică titlul, art. 1 alin. (3), art. 11 partea introductivă si pct. 1, art. 11 pct. 5, art. 11 pct. 9-14, art. 2, art. 4, art. 6, art. 72, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 11, art. 132, art. 14, art. 15 alin. (1) partea introductivă si lit. b), art. 15 alin. (1) lit. g), art. 15 alin. (1) lit. k) si m), art. 15 alin. (1) lit. s) si v), art. 15 alin.(2), art. 15 alin. (4), art. 16, art. 171 alin. (1) si (4); introduce alin. (8)-(11) la art. 1, pct. 15 si 16 la art. 11, alin. (9) la art.13, art. 134, lit. q) la art. 15 alin. (1), lit. y) la art. 15 alin. (1), alin. (21) la art. 15, alin. (5) la art. 15, art. 163; abrogă art. 1 alin. (6) si (7), art. 11 pct. 4, art. 11 pct. 6, art. 3, art. 5, art.7 si 71, art. 141, art. 15 alin. (1) lit. c)-e), art. 15 alin. (1) lit. h)-j), mențiunea privind transpunerea Directivei 2007/46/CE din 5 septembrie 2007; în tot cuprinsul ordonanței se înlocuiesc: sintagma „vehicul” cu sintagma „vehicul rutier”, cu excepția sintagmelor „cartea de identitate a vehiculului” și „întregului vehicul”; sintagma „comercializate” cu sintagma „introduse pe piață, puse la dispoziție pe piață”; sintagma „comercializării” cu sintagma „introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață”; sintagma „comunitar” cu sintagma „UE”; sintagma „CEE-ONU” cu sintagma „ONU”;sintagma „directivele/regulamentele” cu sintagma „legislația”;sintagma „Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor” cu sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii”;sintagma „ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor” cu sintagma „ministrul transporturilor și infrastructurii”;sintagma „ministrul administrației și internelor” cu sintagma „ministrul afacerilor interne”
dispune republicarea
  O.U.G. nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea
- introduce alin. (91) la art. 1, pct. 17 la art. 11, lit. i) la art. 11 alin. (1) si alin. (11) la art. 11
  L. nr.139/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronică RO e-Factura si factura electronică în România, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piată, punerii la dispozitie pe piată, înmatriculării sau înregistrării în România, precum si supravegherea pietei pentru acestea
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 120/2021 si modifică art. 11 alin. (2)


Sâmbătă, 10 decembrie 2022, 09:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.