ORDONANȚĂ nr.81 din 24 august 2000
privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.81 din 24 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.167/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 394/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 413/30 aug. 2000 text
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.594/1991 privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele și remorcile acestora care circula pe drumurile publice (abrogat prin L. nr.167/2003)
abrogă art.1-4, art.8 lit.a), b), c), d) și e), art.9 alin.(1) lit.c), d), e), f), g) și alin.(2), art.10
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.167/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6; introduce art. 61 si art. 62; abrogă art. 7 (pe data actualizarii reglementarilor aprobăte prin O.nr. 353/1998)
Modificată: O.G. nr.40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică

dispune republicarea
  L. nr.373/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
- modifică art.4 alin.(8) lit.b) și c) și alin.(9), art.6 alin.(3), art.62 alin.(2) lit.b), alin.(3), alin.(5) și alin.(7); introduce lit.i), j) și k) la art.62 alin.(1), lit.c) la art.62 alin.(2) și alin.(8) la art.62
  O.G. nr.6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței tiuvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
- modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (1), (2), (6) și (7), art. 2 alin. (3) lit. g), h) și l), art. 4 alin. (6) și (10), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 61, art. 62 alin. (1) lit. f), i) și k), art. 62 alin. (2) lit. a) și b), art. 62 alin. (3) și (5), art. 63; introduce lit. m) la art. 2 alin. (3), alin. (41) și (42) la art. 2, art. 64-67; abrogă art. 62 alin. (4) și (6); înlocuiește, în cuprinsul ordonanței, sintagma "locuri pe scaune" cu sintagma "locuri șezând", sintagma "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul", sintagma "siguranța circulației rutiere" cu sintagma "siguranța rutieră" și sintagma "Ministerul Transporturilor Construcțiilor și Turismului" cu sintagma "Ministerul Transporturilor și Infrastructurii"
  L. nr.232/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodica
- modifică titlul, art. 1, art. 2 alin. (3) lit. h), art. 2 alin. (3) lit. m), art. 2 alin. (41), art. 4 alin. (6), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3), art. 61 alin. (1), art. 62 alin. (3), art. 63, art. 64 - 67; abrogă art. 2 alin. (3) lit. l), art. 62 alin. (1) lit. k), art. 62 alin. (2) lit. c), art. 62 alin. (8)
  L. nr.59/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodica
- modifică art. 2 alin. (3) lit. d), art. 5 alin. (1); introduce lit. d1) și d2) la art. 2 alin. (3)
  L. nr.260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
- modifică, la 20 mai 2018, titlul, art. 1, art. 2 alin. (1), (2), (3) lit. b), (4) și (7), art. 3, art. 4 alin. (6)-(8), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1) și (2), art. 61 alin. (1), art. 62 și art. 63; introduce alin. (31) și alin. (8)-(11) la art. 2, alin. (31)-(33), (61), (71)- (74), (81) și (82) și alin. (11) și (12) la art. 4, art. 51, alin. (11), (21) și alin. (5)-(12) la art. 6 și alin. (5) la art. 66; în cuprinsul ordonanței sintagma ”reglementările prevăzute la art 1” se înlocuiește cu sintagma ”reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2)”
  L. nr.152/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
- modifică art. 5 alin. (1), art. 67 alin. (1); introduce lit. q) si r) la art. 1 alin. (3), alin. (11) si (12) la art. 5
  O.G. nr.3/2024 Ordonantă pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier
- modifică art. 2 alin. (3) lit. d), art. 5 alin. (11) si art. 65; în tot cuprinsul ordonantei, sintagma „masini si utilaje autopropulsate pentru lucrări” se înlocuieste cu sintagma „masini autopropulsate”
  L. nr.137/2024 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier
- aprobă cu completări O.G. nr. 3/2024


Vineri, 24 mai 2024, 19:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.