ORDONANȚĂ nr.89 din 29 august 2000
privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.89 din 29 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.298/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 397/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 423/1 sep. 2000 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
abrogă art. 45-48, art. 51-52 din titlul VI
  H.G. nr.802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare
abrogă art.3, art.5-6, art.10-15, art.17-23, art.25-27, art.38, art.48-50, art.90-93
Functie pasiva:
Vezi și: O. nr.766/C/2002 al ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (abrogat prin O. nr.3.262/C/2016)
Aprobată cu modificări: L. nr.298/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2018)
modifică art.1 lit.f pct.1-4, art.4, art.10, art.18 alin.(2), art.24 alin.(2) lit.a, d, e, art.29 alin.(1), art.33 alin.(3); introduce alin.(11) la art.17; abrogă art.1 lit.f pct.9
Modificată: O.G. nr.12/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2018)
modifică art.3 alin. (2) lit. c) si d), art.3 alin. (3), art.15 alin. (1) si (4), art.17 alin.(1), (11) si (2), art.18 alin. (1), art.20 alin. (3), art.22, art.29 alin. (2); introduce alin. (5) si (6) la art.15, alin.(4) la art. 17, alin. (5) la art.20, art.261, alin. (4) la art. 27, art. 281-283;abrogă art.18 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.266/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2018)
aprobă O.G. nr. 12/2003 si modifică art. 283 alin. (1) si (3)
  O.U.G. nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 13 partea introductivă și lit. b) pct. 2, art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 19 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 21 alin. (1) și (3), art. 22, art. 24, art. 25, art. 27 alin. (1), art. 281 alin. (3), art. 282, art. 283 alin. (1) și (2), art. 30, art. 31, art. 33; introduce alin. (51) și (52) la art. 12, art. 301, art. 311; abrogă art. 32
  L. nr.60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2011 și modifică art. 1, art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) lit. g), art. 12 alin. (5) și (51), art. 13 partea introductivă, art. 15 alin. (7), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (1), art. 23, art. 24, art. 25, art. 282, art. 283 alin. (1), art. 301, art. 311 alin. (1) lit. b); introduce alin. (21) și (22) la art. 2; abrogă art. 31, 33
  L. nr.202/2015 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (abrogata prin L. nr.297/2018)
- introduce art. 11
  O.U.G. nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- modifică art. 25 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 25
Abrogată: L. nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare


Marți, 30 mai 2023, 11:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.