ORDONANȚĂ nr.122 din 31 august 2000
pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale
Fisa actului

Descriptori:

Transporturi maritime, reglementări internaționale
acte internaționale multilaterale
Codul privind pregătirea/breve-tarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), Londra, 1995, și a amendamentelor ulterioare
O.G. nr.122/2000    [acceptare]

standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, Convenție, Londra, 1978
L. nr.107/1992    [ratificare]
O.G. nr.122/2000    [acceptare]


Miercuri, 27 septembrie 2023, 17:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.