ORDONANȚĂ nr.129 din 31 august 2000
privind formarea profesională a adulților
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.129 din 31 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.375/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 187/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 430/2 sep. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 711/30 sep. 2002 text
Rectificare: M.Of. nr. 840/21 noi. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 110/13 feb. 2014
Temei legal:
  L. nr.125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.375/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
modifică art.1, art.2 alin.(2) și (3), art.5 partea introductivă a alin.(2), art.6 alin.(2), art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12 alin.(1), art.14, art.16 alin.(3), art.17, titlul cap.III, art.18, art.19, art.20, art.21, art.23, art.24 alin.(1) lit.c și alin.(2), art.25 alin.(1) și (3), art.26, art.27, art.29, art.30, art.31, art.32, art.33, art.34, art.36, art.38, art.39, art.40, art.41 alin.(2), art.42, art.45, art.46; introduce alin.(11) la art.5, art.251, cap.III1 cu titlu după art.27, art.301, art.421, art.451; abrogă art.22, art.28, art.43; înlocuiește denumirile "Ministerul Muncii și Protecției Sociale", "Ministerul Educației Naționale", "Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională" și "Comisia Națională pentru Statistică" cu denumirile "Ministerul Muncii și Solidarității Sociale", "Ministerul Educației și Cercetării", "Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă" și "Institutul Național de Statistică"
Republicare: M.Of. nr. 711/30 sep. 2002 text
Rectificare: M.Of. nr. 840/21 noi. 2002 text
Modificată: O.G. nr.76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
modifică art.5 alin.(3), art.12, art.13, art.20 alin.(1), art.20 alin.(3), art.26 alin.(1) si (2), art.32; introduce alin.(21)- (25) la art.20, art.201, alin.(2) la art.25; abrogă art.14 alin.(4), art.20 alin.(2) si (4), art.26 alin.(3) si (4)
  L. nr.454/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
aprobă O.G. nr. 76/2004
  L. nr.57/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
- modifică art. 2 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 5, alin. (31) la art. 14, alin. (3) la art. 23
  L. nr.167/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
- modifică art. 5 alin. (3) lit. c), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 11, art. 13, art. 17, art. 19, art. 20 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (23) partea introductivă, art. 20 alin. (24), (3), (5) și (6), art. 201, art. 22 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (1) și (2), art. 24, art. 25, art. 28, art. 29 alin. (1) și (2), art. 30, art. 32, art. 45 alin. (2),art. 46; introduce art. 21, lit.f) la art. 3, art. 31. art. 32, lit. d) la art. 20 alin. (23), lit. d) și e) la art. 21 alin. (2), alin. (3) și (4) la art. 21, art. 221, art. 231, art. 232, art. 241 - art. 246, art. 401, art. 421, art. 441, art. 461, art. 462, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare, anexele nr. 1-7; abrogă art. 22 alin. (3); a) sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice"; b) sintagma "Ministerul Educației și Cercetării" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Educației Naționale"; c) sintagma "direcții județene pentru dialog, familie și solidaritate socială, respectiv a municipiului București" se înlocuiește cu sintagma "agenții pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București"; d) sintagmele "Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților" și "Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Calificări"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 110/13 feb. 2014
Modificată: O.U.G. nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
- modifică art. 23 alin. (9), art. 24 și art. 37; introduce art. 211; abrogă art. 39, 40 și art. 45 alin. (3); la art. 22, art. 23 alin. (4) și (5), art. 31 alin. (4) și anexa nr. 6, sintagma „Autoritatea Națională pentru Calificări” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
  O.U.G. nr.73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
- modifică art. 24
  L. nr.307/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
- aprobă O.U.G. nr. 96/2016


Marți, 31 ianuarie 2023, 03:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.