ORDONANȚĂ nr.136 din 31 august 2000
privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.136 din 31 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.214/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 416/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 431/2 sep. 2000 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.214/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
Referită de: H.G. nr.1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (abrogat prin H.G. nr.563/2007)
Modificată: O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  O.U.G. nr.201/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
- modifică art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (2), art. 16; introduce alin. (11) și (12) la art. 13; abrogă art. 2 lit. a), c), g), h), i), j) și n); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței, sintagma "plante, produse vegetale și/sau articole reglementate" cu sintagma "plante, produse vegetale și/sau alte obiecte", denumirea "Ministerul Agriculturii și Alimentației" cu denumirea "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale", sintagma "direcțiile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București" cu sintagma "unitățile fitosanitare județene, respectiv a municipiului București", denumirea "Ministerul de Interne" cu denumirea "Ministerul Internelor și Reformei Administrative" și denumirea "Ministerul Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor"


Miercuri, 22 mai 2024, 07:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.