LEGE nr.178 din 18 octombrie 2000
privind produsele cosmetice
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.178 din 18 octombrie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 379/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 525/25 oct. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 91/27 ian. 2005
  M.Of. nr. 120/17 feb. 2011
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (abrogata prin O.U.G. nr.72/2010)
abrogă dispozițiile cuprinse la art.4 lit.b referitoare la înregistrarea produselor cosmetice
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.394/2000 pentru promulgarea Legii privind produsele cosmetice
Referită de: H.G. nr.670/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice (abrogat prin L. nr.508/2002)
Modificată: L. nr.508/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
modifică art. 1, art. 2 lit. a, b și h, art. 3-9, art. 10 alin. (1), art. 11-14, art. 17 lit. b, art. 18, art. 19, art. 22, art. 24 alin. (2), titlul anexei; introduce lit. h1 și h2 la art. 2; abrogă art. 23
  L. nr.264/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
modifică art. 3, anexa devine anexa nr. 1; introduce art. 25, anexa nr. 2,
  L. nr.379/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
modifică art. 2 lit. a), art.3, art.4, art.8 partea introductiva, art.9 alin. (1) si (3), art.10 alin. (1) lit. b), d), e) si f), art.13 partea introductiva a alin. (1), lit. a), b), c), e), f) si i) si alin. (2),art.15, art.17 partea introductiva si lit. c), art.19, art.21, anexele nr.1 si 2; introduce lit. l), m) si n) la art. 2, art.31, art.51, art.52, art.61, lit.i) la art. 10, alin. (3) si (4) la art. 10, alin.. (3) la art. 13, art.141, art.201, art.202, art.221, art.222, art.26, anexa nr.3; abrogă art.25
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 91/27 ian. 2005
Modificată: L. nr.469/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
- modifică art.5, art.6 alin.(1), art.7 alin.(1) și (2), art.8 alin.(1), art.9 alin.(1), art.10 partea introductivă a alin.(1), art.11, art.13, art.14 alin.(1) lit. c), d) și e), art.15, art.17 alin.(1) lit.a), b), c), f), h) și i) și alin.(2), art.18, art.20 alin.(2), art.25, art.26 alin.(1), art.31; introduce alin.(2) și (3) la art.2, art.51 , alin.(3) la art.6, alin.(11) la art.9, alin.(11) la art.14; abrogă art.2 lit.b), n) și o), art.9 alin.(2) și (3), art.12, art.14 alin.(2), art.29; înlocuiește sintagma "Uniunea Europeană" cu "Comunitatea Europeană" și “Ministerul Sănătății" cu "Ministerul Sănătății Publice"
dispune republicarea
  O.G. nr.2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
- modifică art. 7 alin. (1) lit. d), alin. (2) la data de 1 iun. 2010, art. 8, art. 14 alin. (3) la data de 1 dec. 2010; înlocuiește în cuprinsul legii termenul "preparat" cu termenul "amestec"
  L. nr.260/2010 pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
- abrogă art. 8; în cuprinsul actelor normative, trimiterile la art. 8 se interpretează ca trimiteri la prevederile art. 15 alin. (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 342 din 22 decembrie 2009, precum și la art. 14, 31 și 32 din același regulament, în cazul în care acestea sunt necesare pentru aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) și (2).
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 120/17 feb. 2011
Abrogată: O.U.G. nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Marți, 28 martie 2023, 21:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.