ORDONANȚĂ nr.116 din 27 august 1998
privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.116 din 27 august 1998
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.231/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 443/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 326/29 aug. 1998 text
Functie pasiva:
Referită de: H.G. nr.302/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional (abrogat prin H.G. nr.1.391/2004)
Modificată: O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
abrogă prevederile art.8 referitoare la exonerarea de la plata impozitului pe dividendele cuvenite persoanelor fizice
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă art.6 lit.a
  O.U.G. nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă art.6 lit.a, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru activitatea în regim special maritim
  L. nr.189/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă prevederile din art.6 lit.a referitoare la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru activitatea în regim special maritim
  L. nr.294/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G.nr.6/2000
  O.U.G. nr.158/2001 privind regimul accizelor (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă art.6 lit.d
la 1 ianuarie 2002
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art.7
Aprobată cu modificări: L. nr.231/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
modifică titlul, art.1, art.5, art.14, art.24, art.25 alin.(1), art.27, art.28, art.29, art.30, art.31, art.32, art.34, art.35; introduce art.39; abrogă titlul cap.I, art.2, titlul cap.II, art.3, art.4, art.6, art.8, art.9, art.10, cap.III - art.11 si art.12 , titlul cap.IV, art.13, art.15-18, cap.V - art.19 -art.23, titlul cap.VI, art.26, art.33, titlul cap.VII, art.36, anexa.
dispune republicarea
Modificată: O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
abrogă art.5 alin.(2) lit.a)-d)
Referită de: H.G. nr.1.391/2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea și modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public
art. 39


Duminică, 29 ianuarie 2023, 01:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.