LEGE nr.188 din 1 noiembrie 2000
privind executorii judecătorești
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.188 din 1 noiembrie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 202/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 559/10 noi. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 738/20 oct. 2011
Functie activa:
Modifică: L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
abrogă art. 138 și 139
  L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
abrogă dispozițiile referitoare la salarizarea executorilor judecătorești
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.428/2000 pentru promulgarea Legii privind executorii judecătorești
Modificată: O.U.G. nr.18/2001 pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
modifică art. 20 alin. (2), art. 33 lit. b și c, art. 63 alin. (2) și (3), art. 67 alin. (1) și (2), art. 68 alin. 1, art. 70
  O.U.G. nr.64/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
modifică art. 9 alin. (3), art. 63, art. 68 alin. (2); introduce alin. (3) și (4) la art. 68, art. 681
Vezi și: Statut/2001 STATUTUL Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești
Modificată: O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă la 1 ian 2002 prevederile art. 64
  L. nr.540/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
modifică art. 10 alin. (3), art. 33 lit. c, art. 63 alin. (2)
  O.U.G. nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
- modifică art. 13 alin. (2), art. 15 lit. g), art. 19 lit. b), art. 20, art. 33 lit. e), art.37 ; introduce art. 191, art. 411; abrogă art. 33 lit. c), art. 36
  L. nr.278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
- introduce alin. (6) la art. 53
  O.U.G. nr.144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
- modifică art.37 alin.(1)
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 8, art. 9 alin. (1)-(4), art. 14, art. 17 alin. (1), art. 27 lit. b)
  L. nr.151/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 144/2007 și modifică art. 8, art. 14, art. 16 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. b), c) și d); introduce alin. (4) și (5) la art. 37
dispune republicarea
  L. nr.154/2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
- introduce alin. (2) la art. 34, lit. g) la art. 44
Republicare: M.Of. nr. 738/20 oct. 2011
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 1 alin. (1), art. 9, art. 10 alin. (1), (3) și (4), art. 11, art. 17, art. 48 alin. (5), art. 53 alin. (1), art. 56 alin. (1)-(5); abrogă art. 3, art. 39 alin. (4) și (5), art. 53 alin. (2)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 38 alin. (2) și art. 56 alin. (6)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 23 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 23
  L. nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- introduce art. 201
Referită de: Decizie nr.6/2022 DECIZIA nr. 6 din 7 martie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 39 alin. (1)


Sâmbătă, 20 iulie 2024, 00:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.