LEGE nr.188 din 1 noiembrie 2000
privind executorii judecătorești
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.83/2005)
  H.G. nr.762/2010 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru procurori, judecători, magistrați-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor
  H. nr.19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc
  O. nr.120/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției (abrogat succesiv prin O. nr.1.927/C/2011, O. nr.1.973/C/2022)


Sâmbătă, 04 februarie 2023, 02:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.