ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.236 din 24 noiembrie 2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora
art.13, 17, 18
  O. nr.850/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind procedura de încredințare a administrării sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate (abrogat prin O. nr.494/2005)
art.17 lit.a) si art. 20
  O. nr.246/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea clasificării peșterilor și sectoarelor de peșteri - arii naturale protejate (abrogat prin O. nr.604/2005)
art.19
  H.G. nr.2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone
art.8 alin. (1)
  O. nr.494/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea procedurilor de încredințare a administrării și de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate (abrogat prin O. nr.1.533/2008)
art. 17 lit.a), art.20
  O. nr.604/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Clasificării peșterilor și a sectoarelor de peșteri - arii naturale protejate
  O. nr.643/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Planului de management pentru Parcul Național Piatra Craiului
art. 19 alin. (1)


Duminică, 05 februarie 2023, 01:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.