HOTĂRÂRE nr.3 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.3 din 4 ianuarie 2001
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 14/10 ian. 2001
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.456/1994 privind organizarea și functionarea Ministerului Lucrarilor Publice și Amenajarii Teritoriului
totodata, abrogă:
H.G. nr.507/1997 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.456/1994 privind organizarea și functionarea Ministerului Lucrarilor Publice și Amenajarii Teritoriului
  H.G. nr.263/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
Modifică: H.G. nr.437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera
abrogă art.5
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.239/2001 privind constituirea Comisiei Naționale TRACECA și a Secretariatului național TRACECA
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.274/2001 privind fuziunea prin absorbție a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători“ – S.A. cu societățile comerciale înființate prin Hotărârea Guvernului nr.1.046/1999 privind înființarea unor societăți comerciale regionale de transport feroviar public de călători prin reorganizarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători“ – S.A
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.451/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanța prin desprinderea unor activități din cadrul Centrului de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanța
modifică anexa nr.2
  H.G. nr.520/2001 privind reglementarea situației juridice a unor imobile proprietate a statului, aflate în administrarea sau folosința unor instituții publice, regii autonome și societăți comerciale (abrogat prin H.G. nr.740/2003)
înlocuiește anexa nr.5
  O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
modifică în mod corespunzător
  L. nr.760/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (abrogata)
modifică corespunzător structura aparatului ministerului pentru cabinetul demnitarului
  L. nr.412/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind navigația civilă
modifică în mod corespunzător
  O.G. nr.54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic (abrogata prin O.G. nr.16/2010)
modifică corespunzător anexa nr. 2
  H.G. nr.1.199/2002 privind divizarea Societății de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A. și modificarea unor acte normative
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale (abrogat prin H.G. nr.497/2004)
modifică în mod corespunzator
  O.G. nr.33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea PersonaluluI din Transporturi Navale - CERONAV
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.606/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței (abrogat prin H.G. nr.740/2003)
modifică art.2 pct.42, art.3 pct.64 si 69, art.4 alin.4, art.6, art.11 alin.2, art.14 alin.1, art.15, anexa nr. 5 devine anexa nr. 4; introduce pct.50, 51 si 52 la art.2, art.61, alin.4 la art. 11, anexa nr. 1a); abrogă art.14 alin. 3 si 4, anexa nr. 4; înlocuiește anexele nr. 1 - 3.
dispune republicarea
  H.G. nr.669/2003 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați și privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galați a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați"
modifică în mod corespunzator anexa nr. 2
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
reorganizeaza Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuinte
Abrogat: H.G. nr.740/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului


Luni, 30 ianuarie 2023, 17:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.