HOTĂRÂRE nr.17 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.17 din 4 ianuarie 2001
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 14/10 ian. 2001
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.104/1999 HOTARARE privind organizarea și functionarea Ministerului Apelor, Padurilor și Protectiei Mediului
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.352/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului (abrogat prin H.G. nr.739/2003)
modifică art.2 pct.8, art.4 alin.(3), art.13 alin.(2); introduce alin.(21) și (22) la art.4, alin.(4) la art.6; înlocuiește anexa nr.1
  H.G. nr.1.167/2001 privind înființarea Gărzii de Mediu (abrogat prin H.G. nr.297/2003)
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.174/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Administrației Fondului pentru Mediu (abrogat prin H.G. nr.1.989/2004)
modifică anexa nr.2
  L. nr.760/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (abrogata)
modifică corespunzător structura aparatului ministerului
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
înființează serviciul de control al poluării industriale
  O.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.323/2002 privind elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare (abrogat prin H.G. nr.1.115/2004)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale (abrogat prin H.G. nr.497/2004)
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.605/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului (abrogat prin H.G. nr.739/2003)
introduce art. 41; înlocuiește anexa nr. 1 si stabileste structura organizatorica a Autoritatii de implementare a fondului de coeziune economico - sociala pentru proiecte de infrastructura de mediu
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înceteaza activitatea
Abrogat: H.G. nr.739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului


Marți, 25 iunie 2024, 01:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.