HOTĂRÂRE nr.16 din 30 iunie 1993
privind Regulamentul Senatului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.S. nr.8/2003 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
art. 41 alin. (3)
  D.S. nr.3/2003 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 9 aprilie 2003
  H.S. nr.11/2003 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 20/2001 privind structura serviciilor Senatului (abrogat prin H.S. nr.11/2008)
art. 32 alin. (1) lit. l si art. 79
  H.S. nr.16 bis/2003 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  D.S. nr.11/2003 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-22 octombrie 2003
  H.S. nr.18/2003 privind bugetul de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2004
art.32 alin. (1) lit.j), art.201 alin. (1)
  H.S. nr.22/2003 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.21/2003 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.23/2003 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  D.S. nr.13/2003 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 14-19 decembrie 2003
  H.S. nr.4/2004 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.11/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.13/2004 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  D.S. nr.3/2004 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 31 martie - 2 aprilie 2004
  H.S. nr.15/2004 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.16/2004 privind contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2003
art.32 alin. (1)
  H.S. nr.19/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.20/2004 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.21/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.22/2004 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.23/2004 privind demisia unui senator
art.190
  H.S. nr.24/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.25/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.29/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.26/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.27/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.28/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.30/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.31/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.32/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.33/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.34/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.35/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.36/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.37/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.38/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.39/2004 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.40/2004 privind alegerea unui secretar al Senatului
  H.S. nr.41/2004 privind alegerea unui chestor al Senatului
  D.S. nr.5/2004 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 11-14 iulie 2004
  D.S. nr.6/2004 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
  H.S. nr.42/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.44/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.43/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.45/2004 pentru alegerea vicepreședinților Senatului în a doua sesiune a anului 2004
  H.S. nr.46/2004 pentru alegerea secretarilor Senatului în a doua sesiune a anului 2004
  H.S. nr.50/2004 privind demisia unui senator
  H.S. nr.51/2004 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  D.S. nr.8/2004 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-28 septembrie 2004
  H.S. nr.53/2004 privind bugetul de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2005
art.32 alin. (1) lit. j), art.201 alin. (1)
  H.S. nr.54/2004 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.56/2004 pentru aprobarea componenței Comisiei de validare a mandatelor de senatori
  H.S. nr.57/2004 privind validarea mandatelor senatorilor aleși în Senat la data de 28 noiembrie 2004
  H.S. nr.58/2004 privind invalidarea mandatului unui senator
  H.S. nr.59/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.60/2004 pentru alegerea președintelui Senatului
  H.S. nr.62/2004 pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Senatului
  H.S. nr.63/2004 privind demisia unui senator (abrogat prin H.S. nr.5/2005)
  H.S. nr.64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  D.S. nr.1/2005 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
  H.S. nr.1/2005 pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Senatului
  H.S. nr.2/2005 privind demisia unui senator
  H.S. nr.3/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.4/2005 privind validarea unui mandat de senator
  H.S. nr.5/2005 privind revocarea Hotărârii Senatului nr. 63 din 22 decembrie 2004
  H.S. nr.6/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.7/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.8/2005 privind înființarea Comisiei speciale pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului
art. 70
  H.S. nr.9/2005 privind numirea secretarului general al Senatului
  H.S. nr.11/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.13/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  H.S. nr.14/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 8/2005 privind înființarea Comisiei speciale pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului
art. 70
  D.S. nr.3/2005 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-27 mai 2005
  D.S. nr.4/2005 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 14-16 iunie 2005
  H.S. nr.15/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  D.S. nr.6/2005 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
  H.S. nr.16/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 8/2005 privind înființarea Comisiei speciale pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului
art. 70
  H.S. nr.19/2005 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 13:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.