ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.13 din 26 ianuarie 2001
privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.13 din 26 ianuarie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.506/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 312/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 62/6 feb. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.105/1997 pentru soluționarea obiectiunilor, contestatiilor și a plangerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor
totodata, abrogă:
O.G. nr.13/1999 pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr.105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor
Modifică: L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
abrogă cap. X (art. 166-174)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.506/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
Modificată: H.G. nr.1.296/2001 privind actualizarea cuantumului sumelor prevăzute la art.5 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin O.G. nr.92/2003)
modifică art.5 alin.(1) și (2)
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
Vezi si: D.C.C. nr.127/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice
art. 1 alin. (2) teza întâi, în masura în care se refera si la taxele judiciare de timbru stabilite de instantele judecatoresti
Abrogată: O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală


Miercuri, 08 februarie 2023, 02:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.