ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.16 din 26 ianuarie 2001
privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.491/2002 pentru aprobarea Normelor privind regimul licențelor de export și import pentru mărfurile și operațiunile supuse licențierii (abrogat prin H.G. nr.1.527/2003)
  O. nr.391/2003 al ministrului economiei și comerțului privind mărfurile supuse licențelor automate la export și import (abrogat prin O. nr.837/2006)
  H.G. nr.228/2004 privind controlul introducerii în țară a deșeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului (abrogat prin H.G. nr.895/2006)
  H.G. nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  O. nr.117/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării"
  O. nr.834/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licențe automate de export și de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2004
  H.G. nr.2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (abrogat prin L. nr.212/2015)
  O. nr.507/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 18 martie 2005 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 01:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.