ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.33 din 26 februarie 2001
privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.33 din 26 februarie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.386/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 146/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 108/2 mar. 2001
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici
  O.U.G. nr.257/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
suspendă până la 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă și ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă; pe perioada suspendării redevin aplicabile dispozițiile legale existente la data intrării în vigoare a O.G. nr. 83/2000
  O.G. nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților (abrogata prin L. nr.495/2004)
abrogă O.U.G.nr.257/2000 și repune în vigoare prevederile O.G.nr.65/1998 astfel cum este modificătă și completată prin O.U.G.nr.125/2000
  L. nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.656/2002)
suspendă până la 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art.IV din O.U.G.nr.237/2000 referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă; pe perioada suspendării redevin aplicabile dispozițiile legale existente la data intrării în vigoare a O.U.G.nr.237/2000
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
suspendă până la 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 32 alin. (2) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru, ale art. 33 alin. (2) teza a doua referitoare la acordarea primei pentru plecarea în concediul de odihnă și ale art. 82 alin. (2) teza a doua referitoare la cuantumul indemnizației de delegare; pe perioada suspendării redevin aplicabile dispozițiile legale existente la data intrării în vigoare a L. nr. 188/1999
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
modifică anexele nr.I, II, IV și V
  O.U.G. nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
suspendă până la 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art.IV referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă; pe perioada suspendării redevin aplicabile dispozițiile legale existente la data intrării în vigoare a O.U.G.nr.237/2000
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.386/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
Modificată: L. nr.743/2001 LEGEA bugetului de stat pe anul 2002
prelungește termenele prevăzute la art.III până la data de 31-12-2002
  L. nr.744/2001 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (scoasa din evidenta)
prelungește termenele prevăzute la art.III până la data de 31-12-2002
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
prelungește termenele de la art. III pâna la 31 decembrie 2003
  L. nr.632/2002 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
prelungește pâna la 31 decembrie 2003 termenele prevazute la art. III
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
prelungește termenele de la art. III. pâna la 31 decembrie 2004
  L. nr.519/2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
prelungește termenele de la art. III pâna la 31 decembrie 2004
Încetare aplicabilitate: L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


Marți, 21 mai 2024, 01:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.