ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.32 din 26 februarie 2001
pentru reglementarea unor probleme financiare
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.32 din 26 februarie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.374/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 259/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 110/5 mar. 2001
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.96/1999 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale
Modifică: O.G. nr.22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică în mod corespunzător art.3 alin.(1), art.6, art.9
  L. nr.8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale (abrogata prin L. nr.392/2006)
modifică în mod corespunzător art. 4
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
modifică art. 170 alin. (1)
  O.G. nr.8/1997 privind stimularea cercetarii-dezvoltarii și inovarii (abrogata prin O.G. nr.57/2002)
modifică art.3
  O.G. nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului
modifică în mod corespunzător art.3
  O.G. nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile (abrogata prin L. nr.392/2006)
modifică în mod corespunzător art.2
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
modifică în mod corespunzător art.53
  O.U.G. nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate (abrogata prin L. nr.292/2011)
modifică în mod corespunzător art.2
  O.G. nr.75/1999 privind constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat (abrogata prin O.U.G. nr.163/2001)
modifică în mod corespunzător art.2
  L. nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
modifică art. 25 alin. (1)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.374/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
Modificată: O.U.G. nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
abrogă la 1-01-2002 art.VI
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.U.G. nr.109/2002 privind completarea alin. (1) al art. XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
completează alin.(1) al art.XIII cu lit.f
  L. nr.649/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2002 privind completarea alin. (1) al art. XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
modifică art. XIII alin. (2); introduce lit. f) la art. XIII alin. (1)
  L. nr.392/2006 pentru abrogarea unor acte normative
- abrogă la 1 ianuarie 2007 art.III și V


Marți, 07 februarie 2023, 11:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.