ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.36 din 26 februarie 2001
privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.36 din 26 februarie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.205/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 147/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 115/7 mar. 2001
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.7/1998 privind preturile și tarifele produselor și serviciilor care se executa sau se presteaza în tara în cadrul activităților cu caracter de monopol natural
totodata, abrogă:
O.G. nr.117/1998 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
totodata, abrogă:
L. nr.127/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/1998 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
L. nr.88/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
Modifică: H.G. nr.1.019/2000 privind aprobarea metodologiei de stabilire și ajustare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în municipiul București
înlocuiește art.8
De văzut și: H.G. nr.540/1991 cu privire la stabilirea preturilor cu amanuntul pentru medicamentele de uz uman (abrogat prin H.G. nr.899/2013)
  H.G. nr.412/1992 cu privire la modul de negociere a preturilor și tarifelor in conditiile liberalizarii cursului de schimb al leului
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
modifică anexa
Aprobată cu modificări: L. nr.205/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
modifică art.4 alin.(1), art.8 alin.(1) lit.a; introduce alin.(3) la art.2
Modificată: L. nr.336/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică lista anexa
  L. nr.447/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
modifică anexa
  O.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
modifică anexa.
  O.G. nr.35/2003 pentru modificarea și completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și serviciile publice de salubrizare a localităților
modifică anexa
  L. nr.194/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea și completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și serviciile publice de salubrizare a localităților
aprobă O.G. nr. 35/2003
  L. nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.111/2011)
modifică anexa
  L. nr.404/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
aprobă O.U.G. nr.107/2002
  O.U.G. nr.121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
înlocuiește denumirea "Oficiului Concurentei" cu "Ministerul Finantelor Publice"
  L. nr.536/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
modifică art.3 alin. (3)
  O.U.G. nr.112/2005 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
  O.U.G. nr.57/2011 pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar
- modifică anexa
  L. nr.78/2017 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
- modifică anexa


Vineri, 27 ianuarie 2023, 19:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.