ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.45 din 23 martie 2001
privind producția de apă grea în perioada 2001–2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
  H.G. nr.1.361/2004 privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activități Nucleare va face compensări în anul 2004
  O. nr.1.354/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004


Joi, 02 februarie 2023, 12:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.