LEGE nr.164 din 7 aprilie 2001
privind pensiile militare de stat
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.006/2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna septembrie 2003
  H.G. nr.1.383/2003 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna decembrie 2003
  H.G. nr.263/2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna martie 2004
  H.G. nr.691/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2001
  L. nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
  H.G. nr.808/2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației începând cu luna iunie 2004
  O. nr.M.101/2010 al ministrului apărării naționale privind aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
  I. nr.191/2010 ale ministrului administrației și internelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
  O.U.G. nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională (abrogata prin L. nr.223/2015)


Duminică, 03 martie 2024, 01:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.