LEGE nr.192 din 19 aprilie 2001
privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
Fisa actului

Descriptori:

Acvacultură
regim juridic
L. nr.192/2001

Baraje
și centrale hidroelectrice noi, protecție fond piscicol, măsuri
L. nr.192/2001

Centrale hidroelectrice
și baraje noi, protecție fond piscicol, măsuri
L. nr.192/2001

Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol
înființare
L. nr.192/2001

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
fondul piscicol, pescuitul
L. nr.192/2001

pescuitul și protecția fondului piscicol
L. nr.192/2001

Fondul piscicol
regim juridic
L. nr.192/2001

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
fondul piscicol
L. nr.192/2001

Inspecția Piscicolă
înființare
L. nr.192/2001

Marea Neagră
pescuit comercial, activitate, desfășurare, condiții
L. nr.192/2001
O. nr.422/2001   (M.A.A.P.)

Nave
și ambarcațiuni de pescuit
înregistrare, licențiere, condiții
L. nr.192/2001
O. nr.422/2001   (M.A.A.P.)

Pescuit
regim juridic
L. nr.192/2001

autorizații de pescuit, permise de pescuit
L. nr.192/2001

comercial
în apele Mării Negre, activitate, desfășurare, licență, autorizații, acordare, condiții
L. nr.192/2001
O. nr.422/2001   (M.A.A.P.)

drept de pescuit în scop comercial, autorizare, condiții
L. nr.192/2001
O. nr.230/2001   (M.A.A.P.)

în scop comercial, autorizații, conținut și modele
L. nr.192/2001
O. nr.350/2001   (M.A.A.P.)

marin, activitate, înregistrare și transmitere date
L. nr.192/2001
O. nr.179/2001   (M.A.A.P.)

permise de pescuit
individuale, autorizații
L. nr.192/2001
O. nr.350/2001   (M.A.A.P.)

prohibiție
L. nr.82/1993
L. nr.192/2001
O. nr.48/1999   (M.A.A.)
O. nr.94/2001   (M.A.A.P.)

Piscicultură
activitate, dezvoltare, măsuri
L. nr.192/2001

Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
persoane fizice cu domiciliul stabil în localitățile din rezervație, drept de pescuit, consum familial, condiții
L. nr.192/2001

Taxe
autorizații
de pescuit, calcul, condiții
L. nr.192/2001
O. nr.422/2001   (M.A.A.P.)

Terenuri
ocupate de ape, din domeniul public și privat, scutire de taxe și impozite
L. nr.192/2001


Joi, 29 februarie 2024, 05:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.