LEGE nr.192 din 19 aprilie 2001
privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.277/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol
  H.G. nr.849/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Piscicole
  O. nr.233/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor de organizare și desfășurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitație publică deschisă cu preselecție
art. 12 alin. (1).
  O. nr.246/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului privind prohibiția pescuitului (abrogat prin O. nr.207/2004)
art.40
  O. nr.256/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modelului de ștampilă, precum și a modelului de proces-verbal ce vor fi utilizate de către departamentul de inspecții din cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene (abrogat prin O. nr.558/2015)
  O. nr.418/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii (abrogat prin O. nr.772/2007)
art. 77 alin. (2)
  O. nr.553/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind obligativitatea întocmirii notelor de vânzare a peștelui și a altor viețuitoare acvatice la centrele de vânzare
art.77
  O. nr.938/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind organizarea și funcționarea sistemului de monitorizare a prețurilor produselor pescărești
art. 77
  O. nr.207/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind prohibiția pescuitului în anul 2004 (abrogat prin O. nr.178/2005)
art. 40 alin. (1)
  O. nr.218/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind organizarea și funcționarea Fișierului Navelor și Ambarcațiunilor de Pescuit și marcarea navelor și ambarcațiunilor de pescuit (abrogat prin O. nr.344/2008)
art.37 alin. (2)
  O. nr.467/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 207/2004 privind prohibiția pescuitului în anul 2004
art.40 alin. (1)
  O. nr.534/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind definirea termenilor "unelte de pescuit fixe" și "unelte de pescuit în derivă" utilizate la pescuitul în scop comercial în complexul lagunar Razelm-Sinoie și în lacurile litorale
  H.G. nr.2.156/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură
art. 75
  O. nr.915/2004 privind modalitățile de acordare a autorizației pentru pescuit în scop științific (abrogat prin O. nr.405/2008)
art.38-28 alin. (2), art.73 lit.c)
  O. nr.916/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind organizarea și funcționarea Registrului unităților de producție din acvacultură
art.30
  O. nr.117/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale
art. 121 , art. 132 alin. (1) si (4), art. 21 alin. (1) si (2), art. 631, art. 79
  O. nr.178/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind prohibiția pescuitului în anul 2005 (abrogat prin O. nr.191/2006)
art. 3825
  O. nr.424/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la ocrotirea și gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte administrate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva
art. 132 alin. (1), art. 21 alin. (1) si art. 79
  O. nr.642/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind instituirea unor măsuri de protecție pentru unele specii de pești cu valoare economică și/sau ecologică
  H.G. nr.865/2005 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (abrogat prin H.G. nr.1.194/2008)
art. 71


Marți, 05 martie 2024, 12:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.