LEGE nr.192 din 19 aprilie 2001
privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.510/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor de comercializare a peștelui și a altor viețuitoare acvatice
  O. nr.233/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor de organizare și desfășurare a procedurii de concesionare a fondului piscicol administrat de Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol, prin licitație publică deschisă cu preselecție
  O. nr.246/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului privind prohibiția pescuitului (abrogat prin O. nr.207/2004)
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  O. nr.418/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii (abrogat prin O. nr.772/2007)
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  O. nr.207/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind prohibiția pescuitului în anul 2004 (abrogat prin O. nr.178/2005)
  H.G. nr.2.156/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură
  O. nr.178/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind prohibiția pescuitului în anul 2005 (abrogat prin O. nr.191/2006)
  O. nr.424/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la ocrotirea și gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte administrate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva
  H.G. nr.865/2005 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (abrogat prin H.G. nr.1.194/2008)


Joi, 29 februarie 2024, 03:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.