LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001
Legea administrației publice locale
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.215 din 23 aprilie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 210/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 204/23 apr. 2001 text
Republicare: M.Of. nr. 123/20 feb. 2007 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.69/1991 Legea administratiei publice locale
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.278/2001 privind promulgarea Legii administrației publice locale
Modificată: O.U.G. nr.74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
introduce alin. (2) la art. 152
Referită de: H.G. nr.1.206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001
Modificată: L. nr.738/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2001 pentru completarea art.152 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
completează art. 152 cu alin. (2) și (3)
  L. nr.216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art. 103 alin. (1)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
abrogă art.30, art.60 alin. (1) lit. b), art.62, art.72 alin. (2) lit. b), art.131 si teza finala a art. 152 "iar consilierii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei legi îsi vor exercita mandatul pâna la urmatoarele alegeri locale"
Referită de: D.C.S.J. nr.IV/2003 DECIZIA nr. IV din 23 iunie 2003
art. 68 alin. (1) lit. b)
Modificată: L. nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
completează atributiile consiliilor judetene si Consiliului local al municipiului Bucuresti
  L. nr.141/2004 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
modifică art. 46 alin. (5); introduce alin. (11) la art. 109, cap. VI1 cu art. 1201 - 1203.
  L. nr.340/2004 privind instituția prefectului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
abrogă prevederile art.26, art.27, cele ale sectiunii 1 "Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti" a cap. VIII cu art. 130 - 144, art.154 alin. (2)
  L. nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
abrogă art.53, art.60, art.72 alin. (2), art.80, art.103 alin. (2)
la 7 decembrie 2004
  L. nr.286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art.1, art.2 alin.(1), art.4 alin.(2), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1), art.7, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14 alin.(1), (2) și (4), art.15, art.17, art.18 alin.(1), art.19, art.20, art.21, art.22, art.25, art.28, art.29, art.31, art.34 alin.(1) și (2), art.35, art.36, art.37, art.38, art.40 alin.(2), (3) și (4), art.41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46 alin.(2), art.46 alin.(3), (4) și (5), art.47 alin.(1), art.48, art.49 alin.(1) și (2), art.52 alin.(1)-(6), art.54, art.55 alin.(1), art.56 alin.(2) și (6), art.58, titlul secțiunii a 5-a, art.59, art.61, art.63, art.64 alin.(4), art.66, art.67 alin.(1), art.68, art.69 alin.(2), art.70, art.72 alin.(1), (2), (4) și (6), art.73 alin.(1), (2) și (4), art.77, art.82, titlul cap.IV, art.87, art.88, art.89, art.90 alin.(2), art.91, art.97 alin.(1), art.98, art.101, partea introductivă a art.102, art.104, art.106 alin.(1), art.107, art.108 alin.(2), art.109 alin.(11) și (2), art.110, art.111, art.112, la cap.VI titlul secțiunii a 4-a, art.113, art.114 alin.(3), art.115, art.116, art.118 alin.(1), art.119, art.123 alin.(3), art.128, art.129, art.154 alin.(1), art.156, art.157 alin.(2); introduce alin.(2) la art.8, art.111 și 112, art.291, art.381, alin.(21) la art.46, art.701 și 702, art.1021, art.1041, art.1161, cap.VI2 - VI5 după cap.VI1 cu art.1204 - 12010, alin.(4) la art.123, alin.(3) și (4) la art.125, art.1561 și 1562; abrogă art.32 și 33, art.57, alin.(1) și (2) ale art.64, art.74, 75 și 76, art.78, 79 și 81, la cap.IV secț. 1 art.83, 84, 85 și 86, art.120, cap VIII secț. a 2-a cu art.145 - 148, art.149-153
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 123/20 feb. 2007 text
Modificată: O.U.G. nr.20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
- modifică art. 29 alin. (1) și (2), art. 30, art. 31, art. 58, art. 90; introduce art. 311
  L. nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin L. nr.208/2015)
- modifică art. 3 alin. (2), art. 25, art. 26, art. 88, art. 91 alin. (2) lit. a), art. 101 alin. (1), (2) și (3), art. 102 alin. (2), art. 108 alin. (1); introduce art. 1021; abrogă art. 108 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.66/2008 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- modifică art. 30 alin. (1), art.58 alin. (1), art.89, art. 90; introduce art. 891 - 893
  L. nr.131/2008 pentru completarea art. 116 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce alin. (11) la art. 116
  O.U.G. nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- modifică art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (1), art. 105 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 67
  L. nr.375/2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 53 alin. (2)
  L. nr.59/2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 55 alin. (1) lit. a), alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.264/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 105/2009
  L. nr.264/2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități
- modifică art. 1 alin. (2)
  L. nr.13/2012 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 56 alin. (1) și (2), art. 71 alin. (1) și (2)
  L. nr.74/2012 pentru completarea art. 21 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce alin. (21) la art. 21
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- introduce, la 1 septembrie 2012, art. 771
dispune republicarea
  L. nr.133/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
- introduce art. 1171, lit. f) la art. 118 alin. (1)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.20/2014 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 65, art. 104 alin. (7)
  O.U.G. nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
- introduce alin. (5) la art. 15
  O.U.G. nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 72
  L. nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- modifică art. 3 alin. (2), art. 29 alin. (1), art. 57 alin. (4), art. 88, art. 89, art. 90, art. 101 alin. (1)-(3), art. 102 alin. (2), art. 108; abrogă art. 55 alin. (7), art. 69 alin. (6), art. 891-893, art. 1021
dispune republicarea
  L. nr.119/2015 pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 66 alin. (1) și (2), art. 105 alin. (1)
  O.U.G. nr.14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- introduce alin. (81) - (84) la art. 55, alin. (9) - (12) la art. 99, alin. (2) la art. 117
  L. nr.200/2015 pentru modificarea art. 47 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 47
  O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- introduce art. 551, art. 991
  L. nr.265/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014
  O.U.G. nr.42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (41) la art. 57, alin. (31) la art. 101
  L. nr.32/2017 pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019, O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 46 alin. (1)
  L. nr.140/2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019, O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 128
  L. nr.52/2018 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale si a Legii administrației publice locale nr. 215/2001
- modifică art. 15 alin. (5)
  L. nr.305/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- modifică art. 15 alin. (5)
  O.U.G. nr.40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- modifică art. 3 alin. (2), art. 88, art. 89, art. 90, art. 101 alin. (1) - (3) si (31), art. 102 alin. (2), art. 108; introduce alin. (4) la art. 102
Abrogată: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
- cu excepția art. 30—34, 55, 551, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 991,101 și art. 102, care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020
Modificată: L. nr.138/2019 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
- modifică art. 55 alin. (1) lit. a); introduce alin. (3) la art. 34, alin. (11) la art. 55
dispune republicarea


Joi, 30 mai 2024, 20:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.