LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001
Legea administrației publice locale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.112/2001 asupra sesizării de neconstituționalitate a prevederilor art. 17, art. 40 alin. (7), art. 43 alin. (3), art. 51, art. 68 alin. (2), art. 90 alin. (2) și (3), art. 106 alin. (8), art. 110 și art. 145-148 din Legea administrației publice locale
  D.C.C. nr.195/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, ale art.95 din Legea administrației publice locale nr.69/1991, republicată, precum și ale art.58 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată
  D.C.C. nr.110/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, și ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.142/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea și funcționarea prefecturilor și a dispozițiilor art. 141 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
  D.C.C. nr.143/2002 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.203/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 70 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
  D.C.C. nr.228/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea concurenței nr. 21/1996 și ale art. 47 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
  D.C.C. nr.234/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (2) teza a doua din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.233/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a treia din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, și ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.322/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 și 96 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
  D.C.C. nr.356/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
  D.C.C. nr.118/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 68 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.194/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 60 alin. (3)
  D.C.C. nr.396/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 92 lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
art. 83 alin. (1)
  D.C.C. nr.81/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 38 alin. (2) lit. y) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, ale art. 31 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, ale art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 lit. c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, ale art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
art. 3 alin. (1) și (2), art. 15 și art. 38 alin. (2) lit. y)
  D.C.C. nr.150/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (4), ale art. 33 alin. (1) și ale art. 64 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, precum și a celor ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
  D.C.C. nr.249/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 83 alin. (2)
  D.C.C. nr.18/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 58 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.10/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 31 alin. (2)
  D.C.C. nr.656/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
art. 71 alin. (1)
  D.C.C. nr.394/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 116 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 11 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale pct. I A) din anexa la Legea nr. 188/1999
art. 116
  D.C.C. nr.436/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) lit. f) și art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și ale art. 33 alin. (1), art. 99 alin. (1) și alin. (7) teza întâi și art. 111 alin. (2) teza întâi din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 33 alin. (1), art. 99 alin. (1) și alin. (7) teza întâi și art. 111 alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.981/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 123 alin. (2)
  D.C.C. nr.168/2008 DECIZIe referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 36 alin. (2) lit. d)
  D.C.C. nr.239/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
  D.C.C. nr.241/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 36 alin. (4) lit. c)
  D.C.C. nr.440/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 99 alin. (2)
  D.C.C. nr.429/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 alin. (41) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 61 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 61
  D.C.C. nr.495/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 57 alin. (3)
  D.C.C. nr.646/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 130 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 130
  D.C.C. nr.758/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 36 alin. (4) lit. c)
  D.C.C. nr.911/2008 DECIZIA nr. 911 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 36 alin. (4) lit. c)
  D.C.C. nr.1.026/2008 DECIZIA nr. 1.026 din 7 octombrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 58
  D.C.C. nr.98/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 31 alin. (4)
  D.C.C. nr.101/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 311
  D.C.C. nr.419/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 teza întâi din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 33 teza întâi
  D.C.C. nr.433/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) și art. 122 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și a prevederilor titlului VII din Codul civil
art. 104 alin. (1) lit. f) și art. 122
  D.C.C. nr.487/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală
art. 57 alin. (5) teza ultimă
  D.C.C. nr.562/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30, art. 31, art. 311 , art. 32, art. 33 și art. 34 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și a celor ale art. 49 și art. 50 din Codul de procedură civilă
art. 30, art. 31, art. 311 , art. 32, art. 33 și art. 34
  D.C.C. nr.557/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, ale art. 3 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, precum și ale art. 101 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 101 alin. (4)
  D.C.C. nr.748/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 77
  D.C.C. nr.843/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a celor ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 81 alin. (2) lit. d)
  D.C.C. nr.855/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 496/2003 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 275/2002 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar și civil din Ministerul Administrației și Internelor, ale Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, precum și ale art. 1, art. 2 și art. 21 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 1, art. 2 și art. 21
  D.C.C. nr.876/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 101 alin. (4)
  D.C.C. nr.951/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 46 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.071/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 68 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.170/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 57 alin. (5) teza finală din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 57 alin. (5) teza finală
  D.C.C. nr.1.419/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 33
  D.C.C. nr.1.567/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 55 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2)
  D.C.C. nr.1.564/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală și ale art. 57 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 57 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.673/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată
art. 36 alin. (3) lit. b)
  D.C.C. nr.38/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 55 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.55/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 55 alin. (2)
  D.C.C. nr.133/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 și art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, art. 33 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, precum și ale art. 8 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002
art. 33
  D.C.C. nr.252/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 55 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.319/2010 DECIZIA nr. 319 din 23 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 81 alin. (2) lit. d)
  D.C.C. nr.534/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 și ale art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 46 și ale art. 98
  D.C.C. nr.792/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 311 alin. (2) teza finală din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 311 alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.1.129/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 311 alin. (2) teza a doua din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 311 alin. (2) teza a doua
  D.C.C. nr.1.227/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 57 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.522/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) și art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 69 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 69
  D.C.C. nr.13/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) și (5) și art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 39 alin. (1) și (5), art. 55 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.129/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 70 alin. (1)
  D.C.C. nr.267/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) și b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 55 alin. (1) lit. a) și b)
  D.C.C. nr.756/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 58 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.177/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 57 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 57 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.347/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 55 alin. (1) lit. a) și alin. (2)
  D.C.C. nr.1.374/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 57 alin. (4)
  D.C.C. nr.153/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. g1)din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 69 alin. (5) teza finală
  D.C.C. nr.284/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, precum și ale art. 311 alin. (2) teza a doua din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 311 alin. (2) teza a doua
  D.C.C. nr.418/2014 DECIZIA nr. 418 din 3 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua și art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și a art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
  D.C.C. nr.444/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 45
  D.C.C. nr.708/2015 DECIZIA nr. 708 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 55 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.117/2016 DECIZIA nr. 117 din 3 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 311 alin. (2) teza finală din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 311 alin. (2) teza finală
  D.C.C. nr.175/2016 DECIZIA nr. 175 din 29 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3), (4) și (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 15 alin. (2) lit. b) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- art. 69 alin. (3), (4) și (5)
  D.C.C. nr.393/2016 DECIZIA nr. 393 din 14 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 69 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 69
  D.C.C. nr.560/2016 DECIZIA nr. 560 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 57 alin. (4)
  D.C.C. nr.544/2016 DECIZIA nr. 544 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e), art. 16 alin. (1) și (2) și art. 17 alin. (5) din Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și ale art. 57 alin. (2), art. 69 alin. (2) și (3) și art. 72 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 57 alin. (2), art. 69 alin. (2) și (3) și art. 72
  D.C.C. nr.664/2016 DECIZIA nr. 664 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) și f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 46 alin. (1)
  D.C.C. nr.196/2017 DECIZIA nr. 196 din 23 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) și f)’ din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 46 alin. (1)
  D.C.C. nr.228/2017 DECIZIA nr. 228 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 69 alin. (5) teza finală
  D.C.C. nr.229/2017 DECIZIA nr. 229 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 69 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 69 alin. (5)
  D.C.C. nr.291/2017 DECIZIA nr. 291 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 46 alin. (1)
  D.C.C. nr.505/2017 DECIZIA nr. 505 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 71
  D.C.C. nr.300/2018 DECIZIA nr. 300 din 3 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. d) și e), art. 68 și ale art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 1 alin. (2) lit. d) și e), art. 68 și ale art. 77
  D.C.C. nr.412/2018 DECIZIA nr. 412 din 19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
art. 121 alin. (2) și art. 123 alin. (1)
  D.C.C. nr.466/2018 DECIZIA nr. 466 din 12 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) și (3) și art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) și (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- art. 69 alin. (3) si (4) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.507/2018 DECIZIA nr. 507 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală
art. 69 alin. (5) teza finală
  D.C.C. nr.119/2019 DECIZIA nr. 119 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitatea prevederilor art. 311 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 311 alin. (2), (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.304/2019 DECIZIA nr. 304 din 7 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 442 alin. (1) teza ultimă, art. 442 alin. (2), art. 503 alin. (1) și art. 503 alin. (2) pct. 2 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 69 alin. (5) teza ultimă din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
- art. 69 alin. (5) teza ultimă, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.295/2019 DECIZIA nr. 295 din 7 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 57 alin. (5), (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.699/2019 DECIZIA nr. 699 din 31 octombrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutbnalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, ale art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, precum si ale art. 252 alin. (1) si art. 442 alin. (1) si (2) din Codul de procedură civilă
- art. 69 alin. (5), (respinge ca neîntemeiată).


Miercuri, 07 decembrie 2022, 04:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.