HOTĂRÂRE nr.403 din 19 mai 2000
privind reevaluarea imobilizărilor corporale
Fisa actului

Descriptori:

Agenți economici
reevaluare
a imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social
L. nr.15/1994
H.G. nr.424/2001
H.G. nr.403/2000
H.G. nr.500/1994

clădiri, construcții speciale și terenuri, condiții
H.G. nr.403/2000

Amortizare
clădiri, construcții speciale, evidențiere plan de conturi societăți bancare
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
H.G. nr.403/2000

imobilizări corporale
reevaluare, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
N. nr.11/2000   (B.N.R.)
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)
L. nr.101/1998

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
imobilizări corporale, reevaluări, condiții
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

persoane juridice române
și sucursale din România ale băncilor, persoane juridice străine, reevaluare de către bănci a clădirilor, construcțiilor speciale și a terenurilor
H.G. nr.403/2000
N. nr.4/1999   (B.N.R.)

Bunuri
clasificare, amortizare capital imobilizat în active corporale și necorporale, reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.964/1998
H.G. nr.403/2000

imobilizări corporale ale societăților comerciale cu capital de stat
reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.983/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)

Capital social
reevaluare
H.G. nr.403/2000

Clădiri
construcții speciale și terenuri, reevaluarea
H.G. nr.403/2000

reevaluare, condiții
H.G. nr.403/2000

Companii
naționale
reevaluare imobilizări corporale, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000

Construcții
speciale, reevaluare de către agenții economici, condiții
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)

Contabilitate
bănci, înregistrare diferențe rezultate în urma reevaluării imobilizărilor corporale
L. nr.82/1991
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
N. nr.3/1999   (B.N.R.)

înregistrare rezultate inventariere clădiri, construcții speciale, terenuri deținute în proprietate de agenții economici, condiții
H.G. nr.403/2000

Imobilizări corporale
reevaluare la societăți comerciale și regii autonome
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.403/2000

Inventar, inventariere
bănci, comisii de inventariere, analiză reevaluare imobilizări corporale, măsuri
L. nr.82/1991
L. nr.15/1994
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
H.G. nr.403/2000
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
N. nr.11/2000   (B.N.R.)

comisii, atribuții în acțiunea de reevaluare a clădirilor, construcțiilor speciale și a terenurilor deținute în proprietăți de către agenții economici
H.G. nr.403/2000
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

comisii de inventariere imobilizări corporale, analiză reevaluări și valori actualizate, atribuții
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)

Mijloace fixe
reevaluare, clădiri, construcții speciale, terenuri
H.G. nr.403/2000
O. nr.338/2000   (M.F.)

reevaluare, imobilizări corporale
L. nr.15/1994
H.G. nr.500/1994
H.G. nr.403/2000

Patrimoniu
reevaluarea imobilizărilor corporale, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000

Persoane fizice
care desfășoară activități independente în scopul realizării de venituri, reevaluarea imobilizărilor corporale, evidență, condiții
H.G. nr.403/2000

Persoane juridice
reevaluare imobilizări corporale, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000

Regii autonome
imobilizări corporale, reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000
H.G. nr.424/2001

Societăți comerciale (exclusiv române)
reevaluarea imobilizărilor corporale, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000

Societăți comerciale la care statul este acționar
reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social
H.G. nr.403/2000

Terenuri
imobilizări corporale, reevaluare, condiții
H.G. nr.403/2000

reevaluare de către agenții economici, condiții
H.G. nr.403/2000


Duminică, 21 aprilie 2024, 05:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.