HOTĂRÂRE nr.403 din 19 mai 2000
privind reevaluarea imobilizărilor corporale
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  O. nr.384/2002 al ministrului administrației publice și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetelor locale
  O. nr.1.784/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale (abrogat prin O. nr.1.827/2003)
  H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  H.G. nr.116/2004 privind trecerea Stației electrice de 220kV Paroșeni din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în patrimoniul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A


Duminică, 21 aprilie 2024, 05:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.