LEGE nr.268 din 28 mai 2001
privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.268 din 28 mai 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 137/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
Observatii:Titlu nou: Lege privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Publicare: M.Of. nr. 299/7 iun. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă
  H.G. nr.46/2000 privind atribuțiile și structura organizatorică ale Agenției Domeniilor Statului
  H.G. nr.97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.358/2001 pentru promulgarea Legii privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Referită de: H.G. nr.626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Modificată: O.U.G. nr.1/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
introduce alin. (4) la art. 6
  O.U.G. nr.11/2002 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A.București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
modifică anexa nr. 3
Referită de: H.G. nr.315/2002 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
Modificată: L. nr.215/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
introduce alin. (4) și (5) la art. 6
  O.U.G. nr.101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
introduce alin. (6) - (9) la art. 6
  O.U.G. nr.134/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
introduce alin. (41) la art. 6
  L. nr.549/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
modifică art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1), (7) și (8), art. 23 alin. (1), art. 29 alin. (2); introduce lit. f la art. 4 alin. (1), lit. c și d la art. 14 alin. (1), alin. (31), (32) și (6) la art. 14, lit. c și d la art. 18 alin. (4)
  O.U.G. nr.139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
modifică anexa nr. 4
  O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
desființează la 1 ianuarie 2003 fondul "Dezvoltarea agriculturii românești" prevăzut la art. 6 alin. (2) și (3)
  L. nr.32/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
modifică art.6 alin. (6)
  L. nr.156/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
aprobă O.U.G. nr. 134/2002
  L. nr.249/2003 pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
introduce litera C cu art. 211 - 213 la Cap. III, sectiunea a 3-a.
  O.G. nr.39/2004 privind transferul pachetului de acțiuni și al terenurilor deținute de stat la Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. în proprietatea privată a județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova
modifică anexa nr.1
  O.U.G. nr.4/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
  L. nr.132/2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- completează anexa nr. 1
  L. nr.295/2009 pentru modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică art. 20 alin. (3); introduce alin. (21) la art. 20
  O.U.G. nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 4 alin. (1) lit. g)
  O.U.G. nr.125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică art. 5; introduce art. 51; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "Consiliul de administrație" cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare și arendare"
  O.U.G. nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii In domeniul executării unor creanțe datorate statului
- modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă și lit e), art. 51, art. 6
  L. nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 5, art. 51 alin. (2) și (3)
  L. nr.226/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică titlul; introduce lit. c1) la art. 4 alin. (1)
  L. nr.129/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin.(1) partea introductivă și alin. (2), art. 5, art. 51 alin.(2) și (3)
  O.U.G. nr.91/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică si privată a statului, precum si la administrarea eficientă a proprietătilor statului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (1), art. 18 alin. (1); introduce lit. i) si j) la art. 4 alin. (1), art. 41, introduce alin. (31)-(36) la art. 20, art. 217


Joi, 29 februarie 2024, 16:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.