HOTĂRÂRE nr.293 din 2 iunie 1992
pentru aprobarea atributiilor, competentelor și modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii și Credite de Comert Exterior, precum și a conventiilor-cadru pentru derularea activitatii de finantare și asigurare a creditelor de comert exterior in numele și contul statului
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.293 din 2 iunie 1992
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 139/22 iun. 1992 text
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.189/1991 privind aprobarea infiintarii Bancii de Export-Import a Romaniei - societate pe actiuni - (Romanian Eximbank) (abrogat prin L. nr.96/2000)
abrogă art.9
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.081/1995 privind modificarea unor prevederi din Hotararea Guvernului nr.293/1992
modifică anexele nr. 1 și 2
  O. nr.58(I)/1999 al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Convenției-cadru privind activitatea de finanțare a operațiunilor de export și de garantare a creditelor de export și import, desfășurate de Banca de Export-Import a României - S.A. în numele și în contul statului, și a Convenției-cadru privind asigurarea și reasigurarea de către Banca de Export-Import a României - S.A., în numele și în contul statului, a creditelor de export
modifică anexele nr. 1 și 2
Abrogat: H.G. nr.534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
Derogari:
  H.G. nr.875/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în favoarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003
  H.G. nr.937/2002 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
  H.G. nr.1.006/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003
  H.G. nr.1.339/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2002 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în favoarea Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A. pentru procurarea de bunuri și servicii din import necesare finalizării Unității 2 de la CNE Cernavodă
  H.G. nr.1.390/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 849/2001 privind garantarea de extern în valoare totală de 35.550.000 euro contractat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru punerea în circulație a noilor pașapoarte românești
  H.G. nr.702/2003 privind asigurarea surselor necesare finalizării lucrărilor de electrificare rurală și urbană, alimentarea cu energie a locuințelor cuprinse în programul Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru unele proiecte majore aprobate de Guvern
  H.G. nr.877/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A. pentru filiala Societatea Comercială "Electrocentrale București" - S.A., în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice din țară și din import pentru iarna 2003-2004 și a livrărilor din perioada iulie-septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente
  H.G. nr.1.045/2003 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi externe în limita a 120 milioane dolari S.U.A., în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice pentru iarna 2003-2004
  H.G. nr.1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finanțelor Publice, necesare pentru achiziționarea a patru aeronave tip Airbus A 318
  H.G. nr.1.312/2003 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de extindere a CET București Vest cu capacități noi, de cogenerare, în tehnologie modernă


Miercuri, 22 mai 2024, 09:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.