ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.97 din 21 iunie 2001
privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.524/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vând și condițiile de calitate ale grăsimilor tartinabile destinate comercializării
  O. nr.555/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea Metodei de analiză de referință pentru detectarea laptelui de vacă și a cazeinaților din lapte de vacă în brânzeturile produse din lapte de oaie, lapte de capră sau lapte de bivoliță ori din amestecuri de lapte de oaie, capră și bivoliță
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  O. nr.515/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea metodelor de prelevare a probelor în vederea efectuării analizelor chimice pentru controlul laptelui conservat și a metodelor de analiză pentru anumite sortimente de lapte conservat, parțial sau total deshidratat, destinate consumului uman
  O. nr.521/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normei privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea și condițiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parțial sau total deshidratat, destinate consumului uman
  O. nr.76/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor de aplicare a metodelor de analiză chimică, fizică, microbiologică și de evaluare senzorială a laptelui și produselor lactate și descrierea unora dintre metodele respective
  O. nr.273/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă privind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale (abrogat prin O. nr.341/2007)


Marți, 29 noiembrie 2022, 22:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.