LEGE nr.332 din 29 iunie 2001
privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.332 din 29 iunie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 356/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 356/3 iul. 2001 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.469/2001 pentru promulgarea Legii privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie
Modificată: L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art. 12 alin. (2)
  L. nr.414/2002 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă la 1 ian 2005 prevederile art. 13 alin. (1) și art. 14
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă art. 13, 14.
  L. nr.241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri
- abrogă art.12 alin.(1)
Abrogată: O.U.G. nr.85/2008 privind stimularea investițiilor


Luni, 20 mai 2024, 16:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.