LEGE nr.326 din 28 iunie 2001
Legea serviciilor publice de gospodărie comunală
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.326 din 28 iunie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 269/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 359/4 iul. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.4/1981 Legea gospodariei comunale
totodata, abrogă:
L. nr.34/1990 pentru modificarea Legii gospodariei comunale nr.4/1981
L. nr.198/1997 pentru modificarea articolului 67 din Legea gospodariei comunale nr.4/1981
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.463/2001 privind promulgarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală
Modificată: O.U.G. nr.9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001 (abrogata prin L. nr.51/2006)
modifică art. 2 alin. (1) lit. d și f; abrogă art. 2 alin. (1) lit. e, art. 22 alin. (3) lit. e și f
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  O.U.G. nr.197/2002 pentru modificarea și completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
modifică art. 25 alin. (1), alin. (2), alin. (3); introduce alin. (11) la art. 25
  O.U.G. nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
abrogă art.25 alin. (11)
  L. nr.255/2003 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea și completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
respinge O.U.G. nr. 197/2002
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 23 alin. (2)
  O.G. nr.65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001 (abrogata prin L. nr.51/2006)
modifică art. 23 alin. (1), (2) si (6)
  L. nr.194/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 64/2003
Abrogată: L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
- la data de 21 martie 2007


Duminică, 23 iunie 2024, 15:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.