LEGE nr.326 din 28 iunie 2001
Legea serviciilor publice de gospodărie comunală
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  O. nr.20/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Metodologiei de soluționare a neînțelegerilor precontractuale privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală
  L. nr.279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.828/2003 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
  H.G. nr.1.353/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  H.G. nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  H.G. nr.346/2004 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  Decizie nr.620/2004 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piața internă de gaze naturale
  H.G. nr.1.561/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)


Luni, 29 mai 2023, 04:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.