LEGE nr.350 din 6 iulie 2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.350 din 6 iulie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 5/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 373/10 iul. 2001 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
abrogă dispozițiile referitoare la categoriile de documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism și la competențele de avizare și de aprobăre a acestora
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.488/2001 pentru promulgarea Legii privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Modificată: O.G. nr.69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
introduce alin.(21) la art.38
  L. nr.464/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
aprobă O.G. nr. 69/2004
  L. nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- modifică art.2 alin.(3), art.9 lit.c), art.14, art.18, art.32, art.37 alin.(1)-(3), art.38 alin.(21) și (3), art.46 alin.(2) lit.f), art.51, art.55, art.57 alin.(1) lit.a) și b), art.59 lit.c), art.63, art.64, anexa nr.1; introduce lit.e) la art.9, lit.i) la alin.(2) și lit.d) la alin.(3) ale art.46, alin.(11) la art.62, art.631 și 632; completează anexa nr.2
dispune republicarea
  O.G. nr.18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
- modifică art. 51 alin.(3)
  L. nr.168/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- modifică art.51 alin.(3)
  O.G. nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- modifică titlul secțiunii a 3-a a cap. II, art. 14, art. 18 partea dispozitivă și lit. a) și g), art. 29 alin. (2), art. 31 lit. a), art. 32, art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (1), art.48 alin. (1), secțiunea a 6-a a cap. IV cu art. 57-61, art.631, art. 65 alin. (1), anexa nr. 1, anexa nr. 2 ; introduce art. 141, art. 311 - 313, art. 351, alin. (2) la art. 43, lit. f1) și j) la art. 46 alin. (2), lit. e), f) și g) la art. 46 alin. (3), alin. (4) - (8) la art. 46, alin. (5) și (6) la art. 47, alin. (4) la art. 49, alin. (11) și (12) la art. 51, alin. (3) la art. 55, alin. (4) și (5) la art. 56, lit. f) la art. 63 alin. (2); înlocuiește în tot cuprinsul actului normativ denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului " cu " Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor"
dispune republicarea
  L. nr.242/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 27/2008 și modifică art. 14 alin. (3), art. 32, art. 351, art. 37 alin. (4), art. 46 alin. (7), art. 47 alin. (5), art. 55 alin. (3), art. 631 lit. b), anexa nr. 2; introduce alin. (5) la art. 311, lit. g) la art. 63 alin. (2), completează anexa nr. 1; abrogă art. 47 alin. (6); înlocuiește, în tot cuprinsul actului normativ, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului " cu " Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor" și denumirea "Ministerul Culturii și Cultelor" cu denumirea "Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național"
  L. nr.345/2009 pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- modifică art. 36 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 36
dispune republicarea
  O.U.G. nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- modifică art. 1, art. 9 lit. c), art. 15, art. 17, titlul secț. a 2-a din cap. III, titlul secț. a 3-a din cap. III, art. 32, art. 35, art. 36, art. 37 alin. (1), art. 44 alin. (1), art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (3)-(5), art. 48, art. 49 alin. (2) și (4), art. 50, art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2), art. 55 alin. (2), anexele nr. 1 și 2; introduce lit. c1)-c5) la art. 18 alin. (1), art. 241, art. 271, art. 361, alin. (11)-(13) la art. 37, art. 431, alin. (11)-(15) la art. 46, art. 461, art. 481, alin. (5) la art. 49, alin. (6) și (7) la art. 56, art. 561 la data de 1 ian. 2012, art. 562; abrogă art. 351 alin. (4), art. 37 alin. (5), art. 43 alin. (2), art. 53
  L. nr.162/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- completează anexa nr. 2
dispune republicarea
  L. nr.221/2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- modifică art. 29 alin. (2)
  L. nr.219/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 81/2011 și introduce art. 471
  O.U.G. nr.85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- modifică art. 46 alin. (13)
  L. nr.190/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- aprobă O.U.G. nr. 7/2011 și modifică art. 1 alin. (5), art. 5, art. 8, art. 9 lit. c) și d), art. 10, art. 12, art. 17, art. 18 alin. (1) lit. b) și c), art. 22 alin. (1) și (2), art. 31, art. 32, art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (7), art. 36 alin. (10), art. 361, art. 37 alin. (12) și (13), art. 38, art. 431 alin. (4) și (5), art. 46 alin. (1), art. 46 alin. (13), art. 47 alin. (3), art. 48 alin. (2), art. 481, art. 50, art. 51 alin. (1), art. 52, art. 54, art. 55 alin. (2), art. 56 alin. (6) și (7), art. 631 lit. d); modifică și completează anexa nr. 1 și anexa nr. 2; introduce lit. e1) la art. 36 alin. (12), lit. e) la art. 461, alin. (31) la art. 47, lit. h) la art. 63 alin. (2); abrogă art. 18 alin. (1) lit. c4), art. 36 alin. (8), art. 46 alin. (11), (12), (14) și (15), art. 49 alin. (5), art. 562
dispune republicarea
  L. nr.229/2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, și pentru completarea art. 56 din Legea nr. 35O/2O01 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- introduce alin. (8) la art. 56
  L. nr.302/2015 pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- modifică art. 56 alin. (3)
  L. nr.303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- modifică art. 46 alin. (13)
  L. nr.324/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- modifică art. 48 alin. (1) și (2); introduce alin. (16)-(18) la art. 46; abrogă art. 62 alin. (11)
  O.U.G. nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (32) la art. 47
  L. nr.197/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- modifică art. 29 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 29
  O.U.G. nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
modifică art. 241, art. 271, art. 29 alin. (6), art. 31 lit. d), art. 32 alin. (1) - (4), (6) și (8), art. 34, art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (12), art. 37 alin. (1), (12), (13) și (3), art. 38 alin. (1), art. 46 alin. (4), art. 47 alin. (1) și (32), art. 481 alin. (4) și (5), art. 56 alin. (4) - (7), art. 63 alin. (2), art. 631, art. 64 alin. (1), anexa nr. 2; introduce alin. (6) - (8) la art. 14, lit. i) la art. 18 alin. (1), alin. (61) la art. 32, alin. (71) la art. 32, art. 362, alin. (21) la art. 37, alin. (7) la art. 37, alin. (11) la art. 38, alin. (6) la art. 481, alin. (71) la art. 56, alin. (3) și (4) la art. 64, alin. (11) la art. 65; sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului” și „Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței” se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, sintagma „aviz de oportunitate” se înlocuiește cu sintagma „aviz de inițiere” și sintagma „Ministerul Culturii prin serviciile județene" se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Culturii sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia, după caz”; sintagma „arhitect-șef se înlocuiește cu sintagma „arhitect-șef/urbanist-șef”
dispune republicarea
  O.U.G. nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 47 alin.(32)
  O.U.G. nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene
- modifică art. 46 alin. (13) și art. 56 alin. (5)
  L. nr.151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- introduce art. 19_1, lit. d) la art. 22 alin. (2), art. 22_1, alin. (2) la art. 26, alin. (2) la art. 271, lit. h) la art. 51 alin. (11), alin. (3) la art. 64 si anexa nr. 2
Vezi si: D.C.C. nr.49/2020 DECIZIA nr. 49 din 4 februarie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, în forma modificată prin art. I pct. 6 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- art. 32 alin. (1) teza întâi, în forma modificată prin art. I pct. 6 din Legea nr. 289/2006
Referită de: Decizie nr.12/2021 DECIZIA nr. 12 din 28 iunie 2021 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 311, art. 32 alin. (5) lit. a), art. 39, 44, 45, art. 47 alin. (1) si (2), art. 56 alin. (1), (4), (6) si (7) si art. 64 alin. (3), raportate la art. 68 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare
Modificată: O.U.G. nr.79/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- modifică art. 36 alin. (9) - (11) si art. 361
dispune republicarea
  L. nr.13/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- modifică art. 36 alin. (9)-(11) si art. 361) alin. (3), (5) si (6)
  L. nr.45/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei
- modifică art. 51 alin. (1), (12) si (3); introduce art. 511
  L. nr.246/2022 privind zonele metropolitane, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- introduce art. 321 (la data de 1 ianuarie 2023)
  L. nr.166/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- modifică art. 65 alin. (1); introduce alin. (11) si (12) la art. 311


Duminică, 21 iulie 2024, 12:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.