LEGE nr.416 din 18 iulie 2001
privind venitul minim garantat
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.416 din 18 iulie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 270/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Observatii:se abroga la data de 1 aprilie 2019
Publicare: M.Of. nr. 401/20 iul. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.67/1995 privind ajutorul social
la 1 ian. 2002
  H.G. nr.125/1996 cu privire la stabilirea unor masuri in legatura cu acordarea ajutorului social, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr.67/1995
la 1 ian. 2002
Modifică: O.U.G. nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate (abrogata prin L. nr.292/2011)
abrogă la 1-01-2002 art.5 lit.b, art.6-8
  O.U.G. nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației (abrogata succesiv prin O.G. nr.36/2006, L. nr.325/2006)
abrogă la 1 ianuarie 2002 art.5-13
  H.G. nr.743/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, cu modificările și completările ulterioare
modifică anexa la 1 ianuarie 2002
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.568/2001 pentru promulgarea Legii privind venitul minim garantat
Referită de: H.G. nr.1.099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin H.G. nr.1.010/2006)
Modificată: O.U.G. nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
introduce cap. II1 cu art. 221-2211
introduce cap.II1, cu art.221-2211
  H.G. nr.1.037/2002 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
modifică în anul 2003 art. 4 alin. (1) și (2)
  O.U.G. nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
modifică Cap. II1 (art. 221 - 2212)
  O.U.G. nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
abrogă cap. II (art. 22)
  H.G. nr.1.431/2003 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
modifică în anul 2004 art.4 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.2.302/2004 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
la 1 ian. 2005 modifică nivelul lunar al venitului minim de la art. 4 alin. (1) si (2), cuantumul ajutorului social de la art.23 alin. (3), cuantumul alocatiei de la art.25 alin.
  H.G. nr.1.770/2005 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
- la 1 ian. 2006 modifică nivelul lunar al venitului minim de la art. 4 alin. (1) și (2), cuantumul ajutorului social de la art.23 alin. (3), cuantumul alocației de la art.25 alin. (1)
  L. nr.115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art.1 alin.(3), art.2, art.3, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.14, art.15, art.16, art.17 alin.(2), at.18, art.19 alin.(1), art.20, art.21, art.24, art.25 alin.(3), art.26, art.27, art.28, art.30 alin.(1); introduce art.71 și 72, art.131, art.141, art.201, art.281
dispune republicarea
  H.G. nr.5/2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
- indexează nivelul lunar al venitului minim de la art. 4 alin. (1) și (2), cuantumul ajutorului social de la art.23 alin. (3), cuantumul alocației de la art. 25 alin. (1)
  H.G. nr.11/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
- indexează nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art.4 alin.(1), nivelul lunar al venitului garantat pentru persoana singură, prevăzut la art.4 alin.(2), cuantumul alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzut la art.25 alin.(1)
  L. nr.51/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 8 alin. (1)
  H.G. nr.1.664/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat și al alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin L. nr.196/2016)
- indexează nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art.4 alin.(1), nivelul lunar al venitului garantat pentru persoana singură, prevăzut la art.4 alin.(2), cuantumul alocației pentru copiii nou-născuți, prevăzut la art.25 alin.(1)
  O.U.G. nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 4, art. 5 alin. (2), art.72 lit. a) și b), art. 27 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- abrogă art. 25 și art. 26
  L. nr.276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 2 alin. (1), (2), (4) și (6), art. 6 alin. (7) și (8), art. 7 alin. (2), art. 72 lit. a) și b), art. 8 alin. (7), art. 12 alin. (5), art. 131, art. 141, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 201, art. 21 alin. (2) și (3), art. 27, art. 281, art. 30 alin. (1), art. 33; introduce alin. (9) la art. 6, art. 132, art. 261 și 262 după titlul cap. IV, art. 282; abrogă cap II1 cu art. 221-2212 și cap. III cu art. 23 și 24, art. 31; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "direcțiile generale de muncă și solidaritate socială județene, respectiv Direcția generală de muncă și solidaritate socială a municipiului București" cu sintagma "agențiile teritoriale"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale
- modifică art. 28 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 28
  O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- modifică art. 4, art. 5 alin. (1), art. 8, art. 132 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 28 alin. (1) și (4), art. 281 alin. (1) lit. b), art. 281 alin. (2) lit. a), art. 281 alin. (4) lit. a), art. 29 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 141, art. 161, lit. e) la art. 20 alin. (1); abrogă art. 28 alin. (3); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, denumirea "Agenția Națională pentru Prestații Sociale" cu denumirea "Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială", denumirea "direcția de muncă și protecție socială" cu denumirea "agenția pentru plăți și inspecție socială", denumirea "direcții teritoriale" cu denumirea "agenții teritoriale"
dispune republicarea
  L. nr.166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 124/2011 și modifică art. 8 alin. (1), art. 141 alin. (1) și (3), art. 161, art. 18, art. 20 alin. (1) lit. c); introduce alin. (31) la art. 141, art. 162 și art. 163
dispune republicarea
  O.U.G. nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/12001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 4, art. 5 alin. (1), art. 15; introduce lit. d) la art. 18 alin. (1); abrogă art. 7 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- modifică art. 8 alin. (1)
  O.U.G. nr.25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- introduce alin. (11) la art. 8
  L. nr.342/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 8 alin. (1); abrogă art. 8 alin. (11) și art. 161
Abrogată: L. nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
- la data de 1 aprilie 2018
Modificată: O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 281 (se aplică de la 1 ianuarie 2017)
  O.U.G. nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
- modifică art. 8 alin. 1, art. 11 alin. (6), art. 14 alin. (2), art. 141, art. 15, art. 17 alin. (1), art. 18, art. 19, art. 20 alin. (1) lit. b), d) și e), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 281 alin. (3) și art. 29 alin. (2); introduce alin. (51) și (52) la art. 9, alin. (21) și (22) la art. 11, alin. (11) la art. 12, alin. (11) la art. 131 și lit. d) la art. 131 alin. (3); abrogă art. 162 și art. 163
dispune republicarea
  O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- se abrogă la data de 1 aprilie 2019
  L. nr.16/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
odata cu:
O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  O.U.G. nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 261 și art. 27 alin. (1)
  O.U.G. nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 8 alin. (1)
  L. nr.192/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- modifică art. 6 alin. (2), (4) și (6), art. 72 partea introductivă, art. 15 alin. (7), art. 281 alin. (1) și art. 29; introduce alin. (10) la art. 6, art. 61 și 62, alin. (8) la art. 15, art. 151 și lit. f) și g) la art. 20 alin. (1); abrogă art. 15 alin. (6)
  O.U.G. nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 8 alin. (1); abrogă legea la 1 apr. 2021
  L. nr.158/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- modifică art. 28; introduce art. 271
  O.U.G. nr.101/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.126/2023)
- modifică art. 20 alin. (1) lit. a) si e), art. 20 alin. (2), art. 281 alin. (1) si (3); introduce art. 63, alin. (3) la art. 7, lit. i) la art. 8 alin. (1), alin. (5) la art. 10, alin. (21), (9) si (10) la art. 15, art. 152 lit. h) si i) la art. 20 alin. (1), alin. (11) si (12) la art. 20, alin. (4) - (6) la art. 21, lit. a1) si a2) la art. 281 alin. (2), art. 291; abrogă art. 6 alin. (1), art. 18 alin. (1) lit. d).
dispune republicarea
  L. nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protectie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
- se abrogă la 1 oct. 2022
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- se abrogă la 1 sept. 2023
  O.U.G. nr.114/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
se abrogă la 1 ianuarie 2024
  L. nr.274/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
  L. nr.56/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
- se abrogă la 1 aprilie 2023
  L. nr.126/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV 4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- aprobă O.U.G. nr. 101/2021


Vineri, 01 decembrie 2023, 14:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.