LEGE nr.422 din 18 iulie 2001
privind protejarea monumentelor istorice
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.422 din 18 iulie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 285/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 407/24 iul. 2001 text
Republicare: M.Of. nr. 938/20 noi. 2006
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.228/2000 privind protejarea monumentelor istorice
Modifică: L. nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin O.G. nr.36/2002)
  O.G. nr.68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national
modifică în mod corespunzător
  L. nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
modifică art. 10 alin. (2); abrogă O.U.G. nr. 228/2000
  H.G. nr.28/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.742/2003)
modifică anexa nr.2
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.574/2001 pentru promulgarea Legii privind protejarea monumentelor istorice
Modificată: L. nr.401/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
abrogă, la 27 dec. 2003, art. 48 lit.c)
  L. nr.468/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
modifică art. 56 alin. (2); introduce alin. (5) si (6) la art. 8, alin. (4) la art. 51, lit. e) la art. 56 alin. (1).
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă alin.(2) al art. 41.
  L. nr.259/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 938/20 noi. 2006
Modificată: L. nr.261/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- abrogă art. 48 lit. d)
  O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- abrogă art. 51 alin. (3) lit. d)
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 27
  O.U.G. nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizații/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009
- modifică art. 24 alin. (2), art. 26 alin. (1) pct. 16, art. 33 alin. (1) lit. e); abrogă art. 26 alin. (1) pct. 18, art. 28 alin. (3) lit. j)
  O.U.G. nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli
- modifică art. 30 alin. (3), art. 31 alin. (3) și (4), art. 33 alin. (3)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 54
dispune republicarea
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 41 alin. (1) și (2)
  O.G. nr.10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- modifică art. 26 alin. (1) pct. 7, art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. i) și k), art. 34 alin. (1), (3) și (4), art. 34 alin. (5) lit. e)-h); introduce lit. k1) la art. 33 alin. (1), alin. (11)-(13) la art. 33, alin. (6) și (7) la art. 34
  L. nr.109/2016 pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- introduce alin. (31) la art. 51
  L. nr.248/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- modifică art. 26 alin. (1) pct. 11, art. 33 alin. (12), (13), (2) și (3), art. 34 alin. (4), lit. g) a alin. (5) și alin. (6) și (7), art. 55 alin. (1) partea introductivă și lit. a), b) și f); introduce art. 341
  L. nr.209/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă, la 1 ian. 2018, art. 41 alin. (3)
  L. nr.105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- abrogă art. 16 alin. (2)
  L. nr.198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării retelelor de comunicatii electronice
- modifică art. 24 alin. (2), art. 34 1
  O.G. nr.8/2023 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- modifică art. 13 alin. (2). (3) si (4), art. 15 alin. (1), (2) si (4), art. 15 alin. (6); introduce art. 342 si 343; abrogă art. 15 alin. (5), art. 16
  L. nr.416/2023 pentru instituirea Programului national de scoatere din pericol a patrimoniului cultural imobil si modificarea art. 51 alin. (31) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- modifică art. 51 alin. (31)
  O.G. nr.19/2024 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- modifică art. 32 alin. (2); introduce alin. (41) la art. 21, alin. (41) la art. 51
  L. nr.89/2024 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
aprobă cu modificări si completări O.G. nr. 8/2023; modifică art. 4 alin. (7) si (8) si art. 342 alin. (7); introduce alin. (81) la art. 4, alin. (3) - (5) la art. 11 si art. 241


Joi, 18 aprilie 2024, 01:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.