ORDONANȚĂ nr.7 din 19 iulie 2001
privind impozitul pe venit
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
  H.G. nr.1.304/2002 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2002
  O. nr.58/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.1.040/2004)
  O. nr.59/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 2.690/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și de depunere a declarațiilor de impozite și taxe
  O. nr.143/2003 al ministrului finanțelor publice privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  H.G. nr.763/2003 privind efectuarea anchetei asupra condițiilor de viață - ACOVI
  Decizie nr.8/2003 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe venit
  O. nr.1.090/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002
  H.G. nr.1.041/2003 privind unele măsuri de reglementare a facilităților acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice
  O. nr.1.230/2003 al ministrului finanțelor publice de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 143/2003 privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal
  H.G. nr.1.104/2003 privind cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției
  O. nr.1.581/2003 al ministrului finanțelor publice privind constituirea Comisiei centrale fiscale
  O. nr.1.850/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
  O. nr.192/2004 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere și a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2003
  O. nr.716/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru construcția de locuințe
  O. nr.1.561/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală


Vineri, 09 decembrie 2022, 08:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.